• 26. februar 2019.
  • |  Tirana

Prvi regionalni forum tematskih mreža i Godišnja konferencija

U okviru projekta Mladi Balkana za Evropu (Regional Youth Compact for Europe) biće održan Prvi regionalni forum tematskih mreža i Godišnja konferencija u Tirani 26. i 27. februara 2019. godine. 

Forum će okupiti predstavnike civilnog sektora i mladih sa Zapadnog Balkana i Turske kako bi se razgovaralo o ključnim reformama koje su potrebne u regionu za unapređenje procesa evropskih integracija. Na panel diskusijama će se razgovarati o ključnim pitanjima kao što su vladavina prava, osnovna prava, socijalna politika i zapošljavanje i reforma javne uprave. Fokus će biti stavljen na omladinske politike i približavanje procesa evropskih integracija mladima.

Konferencija će okupiti učesnike iz organizacija civilnog društva, javnog i poslovnog sektora kako bi pokazali i podelili dobre lokalne prakse o implementaciji i praćenju reformi.

Ovaj događaj će biti prilika da se iskoriste napori i uspostavi partnerstvo na regionalnom nivou kako bi se reformski procesi EU prepoznali kao zajednička odgovornost za bolju budućnost.

Prvi regionalni forum tematskih mreža i Godišnju konferenciju organizuje projektni partner iz Albanije, Youth Act Center. 

Ovaj projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA