• 10. novembar 2019.

Komparativna studija: Civilno društvo Zapadnog Balkana, praćenje pristupnih reformi i EU integracije

Od početnih inicijativa do izgrađenog dijaloga

U okviru projekta Mladi Balkana za Evropu (Regional Youth Compact for Europe) izrađena je studija pod nazivom „Civilno društvo Zapadnog Balkana, praćenje pristupnih reformi i EU integracije – Od početnih inicijativa do izgrađenog dijaloga“.

Cilј ove studije jeste da istraži dinamiku i oblike učešća javnosti u procesu evropskih integracija Zapadnog Balkana. Zbog različitih iskustava zemalјa i različitih faza procesa, ova studija istražuje praksu u zemlјama koje vode pregovore o pristupanju – Crna Gora i Srbija – odvojeno od onih koje imaju status potencijalnog kandidata ili imaju perspektivu otvaranja pregovora – Severne Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine i Kosova.

U skladu sa tim, studija se sastoji od dva poglavlјa, a svako od njih sadrži i odgovarajuće preporuke.

Studiju je izradio partner je projektu CRTA.

NAJAVA DOGAĐAJA