• 27. februar 2019.
  • |  Tirana

Prvi regionalni forum tematskih mreža i Godišnja konferencija

Prvi regionalni forum tematskih mreža i Regionalna konferencija u okviru projekta Mladi Balkana za Evropu (Regional Youth Compact for Europe) održani su u Tirani 26. i 27. februara 2019. godine.

Prvog dana, 26. februara, preko 70 predstavnika civilnog sektora i mladih sa Zapadnog Balkana i Turske na Forumu imalo je priliku da stekne znanje o novim načinima za saradnju između različitih aktera u regionu, kao i da učestvuje u simuliranju zajedničkih aktivnosti za integraciju u EU na regionalnom nivou.

Forum je otvorio Arbjan Mazniku, zamenik gradonačelnik Tirane, Sokol Dedja, zamenik ministra evropskih i stranih poslova iz Albanije i Antonella Valmorbida, generalni sekretar ALDA. U uvodnim obraćanjima istaknuto je da je za napredak Zapadnog Balkana važno prepoznavanje zajedničkih sličnosti i prevazilaženje razlika.

Zamenik gradonačelnika, g. Mazniku istakao je da proces evropskih integracija nije samo u vezi sa tehničkim aspektima i u zatvaranju reformskih poglavlja, već mnogo više o evropskim vrednostima, ljudima koji se međusobno prepoznaju. Zamenik ministra, g. Dedja naglasio je da su pregovaračka poglavlja vezana za transformaciju naših društva, a mladi su najvažniji akter u ovom društvu, jer je mladi budućnost. G-đa Valmorbida istakla je da Evropa ne može biti Evropa bez Balkana. Ulazak u Evropsku uniju znači harmonizaciju, a poglavlja su harmonizacija u smislu zakona i procedura. 

„Projektom 'Mladi Balkana za Evropu' pokušavamo da pokažemo EU da je način za napredak za Zapadni Balkan njeno pristupanje Evropskoj uniji i da je uloga mladih ključna. Potreban nam je odgovor za uslove u društvima Zapadnog Balkana i odgovor je EU i trenutak je sada.” 

Prvi regionalni forum tematskih mreža i Godišnja konferencija

Ostale teme o kojima se razgovaralo tokom Foruma bile su evropske i regionalne politike za saradnju, a panelisti su bili Đuro Blanuša, generalni sekretar RYCO i Gjergj Murra, izvršni direktor Fonda za Zapadni Balkan.

Opšta poruka koja se prenosila u toku Foruma bila je da su budućnost Evropske unije i Zapadnog Balkana usko povezani i da je to jedini način da se napreduje. 

Drugog dana, 27. februara održana je Godišnja konferencija na kojoj su učestvovali predstavnici civilnog društva, lokalnog nevladinog, javnog i privatnog sektora Zapadnog Balkana, a na kojoj su predstavljene pozitivne prakse i inicijative koje se mogu primeniti u svim zemljama Zapadnog Balkana. 

Fondaciju Centar za demokratiju na Godišnjoj konferenciji predstavljala je Nataša Vučković, generalni sekretar Fondacije.

Ovi događaji pružili su priliku akterima u procesu pristupanja Evropskoj uniji da se povežu i razgovaraju o daljim mogućnostima angažovanja na regionalnom nivou. 

Regionalni forum tematskih mreža i Regionalna konferencija organizovni su od strane partnerske organizacije iz Albanije Youth Act, a u okviru projekta Mladi Balkana za Evropu (Regional Youth Compact for Europe).

Ovaj projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju. 

Prvi regionalni forum tematskih mreža i Godišnja konferencija

Izvor: ALDA

NAJAVA DOGAĐAJA