• 26. mart 2019.
  • |  Mostar

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Dvodnevna radionica „Vladavina prava i osnovna prava - zašto su važna za mlade i kako oni mogu doprineti praćenju reformi u ovoj oblasti“ održana je u Mostaru od 25. do 26. marta 2019. godine. Preko 20 mladih iz Zapadnog Balkana učestvovalo je u seriji radionica kojima je glavna tema bila Evropska unija, posebno evropske vrednosti, standardi i principi koje svaka država kandidat treba da usvoji u procesu pridruživanja.

Cilj ove radionice bio je osnaživanje mladih ljudi za uključivanje u postojeće i stvaranje novih tematskih mreža koje se fokusiraju na vladavinu prava i osnovna prava, reformu javne uprave, zapošljavanje i socijalnu koheziju.

Razgovor o stanju vladavine prava i osnovnih prava od strane učesnika značajno je doprineo sticanju šire slike o situaciji na Zapadnom Balkanu.

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“ organizovana je u okviru regionalnog projekta Mladi Balkana za Evropu od strane Agencije za lokalnu demokratiju LDA Mostar, koja je jedan od partnera na ovom projektu.

Projekat finansira Evropska unija i Balkan Trust for Democracy (German Marshall Fund of the United States). 

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA