• 23. juni 2020.

FCD o radnim pravima na Forumu „Političke stranke i sindikati“

Ivan Sekulović predstavio najnovije aktivnosti i nalaze u okviru FCD projekta „Radna prava su naša prava“

„Novi Zakon o radu treba da sadrži strateški pristup reformi radnog prava i ukine diskriminaciju lica koja su radno angažovana van radnog odnosa“, rekao je Ivan Sekulović u okviru Foruma „Političke stranke i sindikati“.

Predstavljajući najnovije aktivnosti i nalaze u okviru našeg projekta „Radna prava su naša prava“ koji realizujemo uz podršku Olof Palme International Center, on ističe da podaci ukazuju da je kriza izazvana pandemijom najviše pogodila neformalne radnike, posebno mlade, a da su nesrazmerno pogođene žene, budući da dominiraju brojčano u zanimanjima kojima pripadaju tzv. radnici na prvoj liniji („frontline workers“).

U Srbiji je došlo do sloma pravnog poretka i uskraćivanja prava na rad, uključujući i pravo na povoljne i pravične uslove rada velikom broju radno angažovanih lica. U takvim uslovima, sprovođenje nedavno usvojenog Akcionog plana za Poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje teško je izvodljivo. Akcioni plan sadrži i druge prepreke, kao što su: pogrešan pristup usklađivanju zakonodavstva, nerealne rokove, i nedostatak ključnih kapaciteta.

Zbog toga je neophodno omogućiti proširenje radnopravne zaštite na neformalne radnice i radnike, smanjiti isključenost iz tržista rada pojedinih kategorija radno aktivnog stanovništva, kao što su lica sa porodičnim dužnostima, i definisati rešenja za uređenje novih trendova na tržištu rada, kao što su radnici preko platformi ili frilenseri. Zbog toga je neophodno stvaranje široke koalicije političkih partija, sindikata, društvenih pokreta i nevladinih organizacija. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA