Radna prava su naša prava

Povećanje kapaciteta i umrežavanje ključnih aktera u odbrani radničkih prava

Fondacija Centar za demokratiju nastavlja aktivno da doprinosi poboljšanju uslova za dostojanstven rad svih radnika u Srbiji. 

Tokom proteklih godina, pratili smo i evaluirali politike i pravni okvir u oblasti rada, zapošljavanja i socijalnog uključivanja, analizirali nacrte zakona i izmena zakona relevantnih za ovu oblast i predlagali rešenja i nove praktične politike. 

Stručnim analizama i istraživanjima došli smo do novih podataka i zaključaka, koji su uticali na druge aktere i donosioce odluka u oblasti socijalne politike i zapošljavanja. 

Treninzima i radionicama o pravnom okviru Evropske unije i principima Ujedinjenih nacija ojačali smo kapacitete civilnog sektora za sveobuhvatniji pristup rešavanju problema radnika u Srbiji. 

Intenzivno smo radili na uspostavljanju saradnje i partnerstava sa nevladinim organizacijama širom Srbije koje se bave ovom tematikom, sa sindikatima, poslodavcima i predstavnicima javnog sektora. 

Zahvaljujući temama koje smo pokrenuli i kojima smo se bavili u periodu koji je za nama (statistika i dostojanstven rad - manipulacija statističkim podacima o broju zaposlenih i nezaposlenih; profil radnika koji rade preko agencija za zapošljavanje i njihova lična iskustva; položaj žena na tržištu rada - mogućnosti zapošljavanja i adekvatnosti zarada iz ugla rodne (ne)jednakosti na tržištu rada Srbije; socijalna dimenzija u Evropskom semestru – uticaj na programiranje Ekonomskog programa reformi u Srbiji i mnoge druge) aktivirali smo javnost i civilni sektor u nameri da koncept dostojanstvenog rada zauzme zasluženo mesto na listi prioriteta u procesu reformi. 

Nastavljamo jačanje kapaciteta ključnih aktera (sindikata, nevladinih organizacija, poslodavaca...), a naš fokus je usmeren i na mlade. Raduje nas nastavak angažovanja na promociji dostojanstvenog rada kroz niz novih aktivnosti usmerenih na jačanje mreže organizacija civilnog društva, i širenje znanja i iskustva o potrebnim merama za značajnije poboljšanje položaja radnika u Srbiji.  

Program realizujemo uz podršku Olof Palme Centra   

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Trening „Socijalno-ekonomska prava i mlada generacija“


2020: Crveni alarm za radna prava

Autori: Ivan Sekulović, Sarita Bradaš, Nataša Vučković

Pandemija COVID-19 i radna prava u Srbiji
Autor: Ivan Sekulović  


O solidarnosti i značaju sindikalnog udruživanja 

Nataša Vučković , izvršna direktorka Fondacije Centar za demokratiju i Sarita Bradaš , naša istraživačica i autorka mnogih analiza o radnim pravima govore o značaju sindikalnog udruživanja i potrebe da budemo solidarni kao društvu u vremenima krize.

 


Sarita Bradaš o lokalnim strategijama i merama zapošljavanja 

U okviru projekta „Radna prava su naša prava“ naša Sarita Bradaš govori o merama predviđenim lokalnim akcionim planovima zapošljavanja za unapređenje položaja žena na tržištu rada, kao i o koracima koje treba preduzeti da se i strategije, mere i realan život žena u potrazi za poslom poboljšaju. 

   


NAJAVA DOGAĐAJA