• autor/i: Prof. dr Bojan Urdarević, doc. dr Mila Petrović

Izveštaj o stanju radnih prava u Srbiji za 2022. godinu

„Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“

Decembar 2022. 

Godišnji Izveštaj o stanju radnih prava u Republici Srbiji za 2022. pripremljen je u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“, koji Fondacija Centar za demokratiju realizuje uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme. 

Izveštaj je javnosti predstavljen na godišnjoj konferenciji „Ekonomska i energetska kriza, tržište rada i dostojanstven rad u Srbiji“

NAJAVA DOGAĐAJA