• 19. oktobar 2022.
  • |  Novi Sad

Debata u Novom Sadu: „Zelena radna mesta i socio-ekonomska prava“

„Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 19. oktobra 2022. godine u Novom Sadu, u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“, debatu „Zelena radna mesta i socio-ekonomska prava“.

U diskusiji su učestvovali: Dr Veselina Pelagić, predsednica Upravnog odbora Fondacije za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlja; Vladimir Lalošević, predsednik Unije poslodavaca Vojvodine; Vladimir Gvozdenović, predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština; Duško Medić, medijski i ekološki analitičar; Miloš Đajić, Centar modernih veština; Darija Šajin, Arhus Centar Novi Sad; Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju; Nada Lazić, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; Đorđe Jovanović, Univerzitet Metropolitan; Boriša Petković, Udruženje „Čepom do osmeha“; Goran Mitrović, Udruženje Narodni parlament Leskovac, i drugi. Razgovor je moderirao: Ivan Kuzmanović, Fondacija Centar za demokratiju.

Zelena radna mesta i cirkularna ekonomija vide se kao poželjni modeli za održiv ekonomski razvoj, veću konkurentnost privrede i otvaranje novih radnih mesta, kao i doprinos zaštiti životne sredine i očuvanju prirodnih resursa. Srbija i druge zemlje Zapadnog Balkana su potpisivanjem Sofijske deklaracije o „Zelenoj agendi“ prihvatile Evropski zeleni dogovor kao novu strategiju rasta u cilju moderne, klimatski neutralne i konkurentne ekonomije koja efikasno koristi resurse. Sa druge strane, zelena ekonomija donosi i promenu prirode rada, radnog mesta, uslova (ne)zapošljavanja, rizike za nove ekonomske i socijalne nejednakosti. Zeleni poslovi, osim ekološke održivosti, moraju da podrazumevaju i obezbeđivanje dostojanstvenih uslova rada, adekvatnu naknadu za rad, obezbeđenu zaštitu na radu, zdravstvenu zaštitu, penziono i socijalno osiguranje.

Koliko je Srbija strateški spremna za transformaciju na zelenu ekonomiju? Imamo li neophodan pravni i institucionalni okvir? Kako stvoriti uslove za „pametnu“ reindustrijalizaciju, koja je uloga države u kreiranju zelenih radnih mesta? Postoji li dovoljan interes poslodavaca za razvoj održive privrede? Da li su sindikalne organizacije u mogućnosti da zaštite radna prava zaposlenih na zelenim radnim mestima? Kako funkcioniše dijalog socijalnih partnera i drugih zainteresovanih strana o ovom važnom pitanju? Na koji način o zelenoj tranziciji izveštavaju mediji u Srbiji? Šta o ovoj temi kažu nezavisni eksperti i članovi akademske zajednice? Kakva je u svemu tome uloga javnosti i civilnog društva? Na ova i druga otvorena pitanja pokušali smo da odgovorimo na debati „Zelena radna mesta i socio-ekonomska prava“.

Debata je organizovana u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“ uz finansijsku podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Debata „Zelena radna mesta i socio-ekonomska prava“

NAJAVA DOGAĐAJA