• 21. oktobar 2022.
  • |  Novi Sad

Kurs „Kako do prava na dostojanstven rad žena?“

„Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 20. i 21. oktobra 2022. godine u Novom Sadu, u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“, kurs na temu „Kako do prava na dostojanstven rad žena?“.

Kurs je organizovan sa ciljem povećanja znanja građana/ki o socio-ekonomskim pravima i osnaživanja pripadnika/ca osetljivih grupa na tržištu rada da razumeju svoja prava, budu upoznate sa mehanizmima zaštite prava iz radnog odnosa, nadležnim organima i organizacijama koje imaju obavezu pružanja zaštite radnih prava i sindikalnog organizovanja kao mehanizma zaštite radnih i socijalno-ekonomskih prava.

Teme kursa: dostojanstven rad; individualna radna prava; mehanizmi zaštite prava; sindikalno organizovanje.

Kurs su vodili/le: prof. dr Bojan Urdarević, profesor radnog prava Univerziteta u Kragujevcu, Jovana Misailović, saradnica u Centru za dostojanstven rad, Marija Martinić iz sindikata Nezavisnost, Darija Šajin, Arhus Centar Novi Sad, Milena Mićović Trajković, Fondacija Centar za demokratiju.

Projekat „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“ Fondacija Centar za demokratiju realizuje uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA