• 26. septembar 2022.
  • |  Niš

Radionica „Zajedno do standarda dostojanstvenog rada Roma i Romkinja i održivog razvoja“

„Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je, u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“, radionicu „Zajedno do standarda dostojanstvenog rada Roma i Romkinja i održivog razvoja“.

Radionica je održana 26. septembra 2022. godine u Romskom kulturnom centru u Nišu.

Cilj radionice je uspostavljanje boljeg razumevanja između sindikata i organizacija civilnog društva (OCD) koje zastupaju osetljive grupe na tržištu rada i bave se položajem Roma i Romkinja.

Teme radionice bili su izazovi i problemi Roma i Romkinja na tržištu rada iz ugla OCD i mogućnosti saradnje sa sindikatima u prevazilaženju tih izazova.

Radionicu je vodio Osman Balić, Liga Roma u Srbiji.

Projekat „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“ Fondacija Centar za demokratiju realizuje uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA