• 10. oktobar 2022.
  • |  Požega

Debata u Požegi: „Formalizacija radnih mesta za mlade“

„Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 10. oktobra 2022. godine u Požegi, u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“, debatu „Formalizacija radnih mesta za mlade“.

U debati su učestvovali: Prof. dr Bojan Urdarević, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu; Miroslav Tamburić, FORCA Požega; Ivan Bjelić, Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS); Vesna Vuković, Poljoprivredna škola Požega; Gordana Savić, Užički centar za ljudska prava i demokratiju. Razgovor je moderirao Ivan Kuzmanović, Fondacija Centar za demokratiju.

Kada govorimo o mladima i njihovom položaju u našem društvu, jedno od ključnih pitanja je problem nezaposlenosti i neformalne zaposlenosti. Skoro petinu ukupno nezaposlenih u Srbiji čine mladi uzrasta od 15 do 30 godina. Tranzicija od škole do prvog posla traje veoma dugo, a stopa NEET mladih (koji nisu zaposleni, nisu u procesu obrazovanja, niti su na obuci) u Srbiji je oko 20%. Posebno zabrinjava podatak da veliki broj mladih koji imaju posao - rade bez ugovora, dakle bez mogućnosti da zaštite svoja individualna radna prava.

Da li u Srbiji postoji adekvatna omladinska politika i sistemska briga za mlade? Imamo li odgovarajući zakonski i institucionalni okvir za zaštitu socio-ekonomskih prava mladih? Kako smanjiti broj mladih koji rade bez ugovora? Za koje forme udruživanja su mladi najviše zainteresovani? Na koji način u Srbiji funkcioniše omladinsko zadrugarstvo? Kojim merama podstaći preduzetništvo i socijalno preduzetništvo mladih? Koliko sindikalne organizacije uspevaju da zaštite radna prava mladih? Kakva je po ovom pitanju uloga javnosti i civilnog društva? Na ova i druga otvorena pitanja pokušali smo da odgovorimo na debati „Formalizacija radnih mesta za mlade“. 

U diskusiji je ocenjeno da u Srbiji ne postoji adekvatna briga za mlade. Naglašena je važnost povezivanja obrazovnog sistema i tržišta rada, kao i podsticanja preduzetništva i socijalnog preduzetništva mladih. Mladi nisu zainteresovani za udruživanje, važno je da sindikati promene pristup toj ciljnoj grupi. Potrebno je usvojiti Zakon o radnim praksama koji će regulisati i zaštititi radna prava mladih u okviru obavljanja radne prakse. Broj mladih koji rade bez ugovora treba smanjiti kroz inspekcijski nadzor i edukaciju mladih o značaju prava na rad i svega što proizilazi iz ugovora o radu. Mladi ne poznaju dovoljno radno pravo, neophodno je motivisati mlade ljude za formalno zaposlenje.

Debata je organizovana u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“ uz finansijsku podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Debata „Formalizacija radnih mesta za mlade“ (10.10.2022)

NAJAVA DOGAĐAJA