• 15. septembar 2022.

Radionica „Zajedno do standarda dostojanstvenog rada osoba sa invaliditetom i održivog razvoja“

Projekat „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je, u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“, radionicu „Zajedno do standarda dostojanstvenog rada osoba sa invaliditetom i održivog razvoja“.

Radionica je održana 15. septembra 2022. godine u prostoru „Miljenko Dereta“ u Beogradu.

Cilj radionice je uspostavljanje boljeg razumevanja između sindikata i organizacija civilnog društva (OCD) koje zastupaju osetljive grupe na tržištu rada i bave se položajem osoba sa invaliditetom.

Teme radionice su bili izazovi i problemi osoba sa invaliditetom na tržištu rada iz ugla OCD i mogućnosti saradnje sa sindikatima u prevazilaženju tih izazova.

Radionicu su vodili eksperti/kinje iz OCD-a. 

Projekat „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“ Fondacija Centar za demokratiju realizuje uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA