• autor/i: Prof. dr Dragoljub Mićunović

Strategija obrazovanja

Projekat „Radna prava su naša prava“

Novembar 2021.

Analiza „Strategija obrazovanja“ izrađena je u okviru projekta „Radna prava su naša prava“.

Autor: Prof. dr Dragoljub Mićunović

Projekat „Radna prava su naša prava“ Fondacija Centar za demokratiju realizuje uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

NAJAVA DOGAĐAJA