• 24. mart 2023.

Debata: Izmene zakona o zapošljavanju stranaca - kakav će biti položaj stranih radnika u Srbiji?

„Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 24. marta 2023. godine, u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“, debatu „Izmene zakona o zapošljavanju stranaca - kakav će biti položaj stranih radnika u Srbiji?“.

U diskusiji su učestvovali/e: Mario Reljanović, Centar za dostojanstven rad; Jelena Jevtović, Unija poslodavaca Srbije; Jasmina Krunić, organizacija ASTRA; Dragan Todorović, Savez samostalnih sindikata Beograd; Miroslava Jelačić-Kojić, Grupa 484; Jelena Ilić; Beogradski centar za ljudska prava, Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju.

Dovođenje stranih radnika je postalo realnost na tržištu rada u Srbiji, ali su istovremeno otvorena brojna pitanja, među kojima su - u kakvim uslovima rade stranci i kakav je njihov radno-pravni status? U toku su aktivnosti na izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca i Zakona o strancima. U čemu je suština najavljenih promena zakona? Može li se očekivati da izmene zakona dovedu do poboljšanja uslova rada? Koji su mogući oblici radnog angažovanja stranaca? Postoji li rizik od zloupotreba i radne eksploatacije ovih radnika? Da li postoje slučajevi nezakonitog postupanja i kako na njih reaguju nadležne institucije? Kakva su međunarodna iskustva po ovom pitanju, šta pokazuje praksa u drugim zemljama našeg regiona? Kakav je uticaj zapošljavanja stranaca na tržište rada u Srbiji? Šta o svemu kažu sindikati, poslodavci, organizacije civilnog društva? Na ova i druga otvorena pitanja pokušali smo da odgovorimo na debati „Izmene zakona o zapošljavanju stranaca - kakav će biti položaj stranih radnika u Srbiji?“.

U diskusiji je istaknuto da socio-ekonomske teme najviše tište naše građane. Poverenje u institucije omeđuje i podršku za EU integracije, u to spada i vladavina prava, koja podrazumeva i zaštitu socio-ekonomskih prava, i naših građana i svih drugih koji rade u Srbiji. Zbog toga je ova tema važna, ljudska prava su jednaka za sve i moraju se poštovati. Imamo strance koji su iz ranjivih kategorija, a državni organi nisu na adekvatan način regulisali pristup tržištu rada i različite afirmativne mere. Položaj stranih radnika u Srbiji je u mnogim situacijama kao i položaj domaćih radnika. Zvanična procena je da oko 20% radnika radi na crno, mada je realno verovatno taj procenat značajno veći. Sindikati nisu učestvovali u novoj radnoj grupi za pripremu zakona, imamo veliki raskorak između onoga što piše i onog što se dešava u praksi. Radna grupa Nacionalnog konventa o EU za poglavlja 2 i 19 je protiv fragmentacije radnog zakonodavstva, čiji elementi postoje i u izmenama Zakona o zapošljavanju stranaca. Naš je zadatak da pratimo izradu zakona, da budemo glasni i skrenemo pažnju na eventualne probleme. 

Debata je organizovana u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“ uz finansijsku podršku Međunarodnog centra Olof Palme. 

IZ MEDIJA: 


Insajder.net/Beta
Vučković: Radna grupa za Poglavlje 19 protiv 'fragmentacije' radnog zakonodavstva

FoNet
Harmonizacija propisa sa EU: Podrška zapošljavanju stranaca

Novi magazin
Radna grupa za Poglavlje 19 protiv 'fragmentacije' radnog zakonodavstva

Danas
Todorović: Neće nam doći radnici ni iz EU, ni iz regiona...

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Debata: Izmene zakona o zapošljavanju stranaca - kakav će biti položaj stranih radnika u Srbiji?

NAJAVA DOGAĐAJA