• autor/i: Prof. dr Ksenija Petovar

Socijalna dimenzija energetske tranzicije - Da li je „Pravedna tranzicija za sve“ ostvariva?

Projekat „Radna prava su naša prava“

Decembar 2021.

Analiza „Socijalna dimenzija energetske tranzicije - Da li je Pravedna tranzicija za sve ostvariva?“ autorke prof. dr Ksenije Petovar izrađena je u okviru projekta „Radna prava su naša prava“.

Projekat „Radna prava su naša prava“ Fondacija Centar za demokratiju realizuje uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

NAJAVA DOGAĐAJA