• autor/i: dr Bojan Urdarević, dr Mila Petrović

Izveštaj o stanju radnih prava u Srbiji za 2021. godinu

Projekat „Radna prava su naša prava“

Decembar 2021.

„Izveštaj o stanju radnih prava u Srbiji za 2021. godinu“ autora dr Bojana Urdarevića i dr Mile Petrović izrađen je u okviru projekta „Radna prava su naša prava“.

Projekat „Radna prava su naša prava“ Fondacija Centar za demokratiju realizuje uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

NAJAVA DOGAĐAJA