• 15. decembar 2020.

GODIŠNJA KONFERENCIJA „Rad i zaposlenost - šta nas čeka u 2021?“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 15. decembra 2020. godišnju konferenciju „Rad i zaposlenost - šta nas čeka u 2021?“.

Usled društvene i ekonomske krize izazvane epidemijom zarazne bolesti COVID-19 stanje radnih prava se dodatno pogoršalo u odnosu na prošlu godinu. Posebno su ugrožene pojedine profesije, osetljive grupe na tržištu rada suočile su se sa novim problemima, kao i radnici zaposleni u neformalnom sektoru. Više od 10% zaposlenih je siromašno. Prekarni rad je u porastu, a najugroženiji radnici, postali su još ugroženiji. Pored već postojećih problema, kriza je otvorila i brojna nova pitanja, koja mogu biti od prelomnog uticaja na tržište rada, radna prava i zaposlenost u Srbiji naredne 2021. godine. Novi oblici rada, posebno rad na daljinu, suočili su nas sa nepreciznim pravnim okvirom i novim izazovima za ostvarivanje radnih prava. Zaštita zdravlja i bezbednosti na radu nametnula se kao prioritet za radnike na prvoj liniji rizika.

Da li su mere Vlade Srbije bile dovoljno usmerene na najugroženije delove radništva? Da li socijalni partneri mogu značajnije da utiču na kreiranje ekonomskih mera? Koliko je stvarno kriza izazvana epidemijom uticala na zaposlenost i kakva su predviđanja za 2021. godinu? Kako unaprediti pravni okvir i institucionalne kapacitete za zaštitu radnih prava? Kako odgovoriti na potrebe osetljivih grupa u uslovima pandemije i u kontekstu ekonomske krize srednjoročno i dugoročno? Svaka kriza prilika je i za uređivanje stanja i uvođenje novih politika - je li Srbija pripremljena da na taj način odgovara na krizu?

Ovo su neka od pitanja o kojima smo razgovarali na konferenciji kroz šest interaktivnih panela, sa predstavnicima civilnog društva, stručnjacima, predstavnicima međunarodnih organizacija, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti i dr. Rasprava je imala za cilj da pokuša da sagleda situaciju u realnim okvirima i da nas pripremi za izazove, ali i nove mogućnosti koje su pred nama.

Konferencija se odvijala u novim uslovima, gde je jedan deo uvodničara uživo razgovarao iz sale hotela „Metropol“ u Beogradu, a ostali učesnici su svoje aktivno učešće uzeli putem ZOOM platforme.

Ovaj program realizujemo uz dugogodišnju i uspešnu saradnju i podršku Olof Palme Centra.

Agenda konferencije „Rad i zaposlenost - šta nas čeka u 2021?“

PUBLIKACIJA „2020: Crveni alarm za radna prava

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Solidarnost na ispitu - Nataša Vučković („Destinacija“, FoNet)

Otvaranje godišnje konferencije „Rad i zaposlenost - šta nas čeka u 2021?“

Panel I: Radna prava - pogled unazad, pogled unapred

Panel II: Zaposlenost - šta nas čeka?

Panel III: Ugrožene profesije, osujećena prava

Panel IV: Žene i rad u pandemiji

Panel V: Mladi u Srbiji - obrazovanje, zapošljavanje, karijera

Panel VI: Romi i rad - šta se promenilo?

NAJAVA DOGAĐAJA