• 11. oktobar 2022.
  • |  Požega

Kurs „Kako do prava na dostojanstven rad mladih u Srbiji?“

„Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 11. i 12. oktobra 2022. godine u Požegi, u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“, kurs na temu „Kako do prava na dostojanstven rad mladih u Srbiji?“.

Kurs je organizovan sa ciljem povećanja znanja mladih o socio-ekonomskim pravima i osnaživanja pripadnika osetljivih grupa na tržištu rada da razumeju svoja prava, budu upoznati sa mehanizmima zaštite prava iz radnog odnosa, nadležnim organima i organizacijama koje imaju obavezu pružanja zaštite radnih prava, kao i mogućnostima organizovanja u cilju zaštite radnih i socijalno-ekonomskih prava.

Teme kursa: dostojanstven rad; individualna radna prava; mehanizmi zaštite prava; učeničko preduzetništvo u formi zadrugarstva.

Kurs su vodili/le: prof. dr Bojan Urdarević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu; Jovana Misailović, saradnica u Centru za dostojanstven rad, Vesna Vuković, profesorka u Poljoprivrednoj školi, Milena Mićović Trajković, Fondacija Centar za demokratiju. 

Projekat „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“ Fondacija Centar za demokratiju realizuje uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA