• autor/i: Prof. dr Dragoljub Mićunović

Ekologija i demokratija

Projekat „Radna prava su naša prava“

Oktobar 2021.

Analiza „Ekologija i demokratija“ izrađena je u okviru projekta „Radna prava su naša prava“.

Autor: Prof. dr Dragoljub Mićunović

Projekat „Radna prava su naša prava“ Fondacija Centar za demokratiju realizuje uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

NAJAVA DOGAĐAJA