• 26. septembar 2022.
  • |  Niš

Debata „Investitorima subvencije, a radnicima narušena radna prava“

„Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 26. septembra 2022. godine u Nišu, u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“, debatu „Investitorima subvencije, a radnicima narušena radna prava“.

U debati su učestvovali: Željko Veselinović, Sindikat Sloga; Zoran Ristić, UGS Nezavisnost; Zorica Miladinović, novinarka lista Danas; Danijel Dašić, Nacionalna koalicija za decentralizaciju; Miodrag Stanković, gradski odbornik Koalicije „Niš moj grad“. Razgovor je moderirao Ivan Kuzmanović, Fondacija Centar za demokratiju.

Pitanje subvencija poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta i drugih podsticaja koje dobijaju investitori u Srbiji posebno dobija na značaju kada se posmatra iz ugla (ne)poštovanja radnih prava zaposlenih. Naša država nema jasnu strategiju privrednog razvoja, fabrike se otvaraju uz velike državne subvencije, a mnogi radnici nemaju adekvatnu zaštitu radnih prava. Postoji veliki broj svedočenja zaposlenih o kršenju prava na radu i u vezi sa radom, od različitih oblika prinude od strane poslodavaca, neadekvatnih radnih uslova i radnog vremena, neisplaćivanja zarada, pa sve do slučajeva ozbiljnog narušavanja bezbednosti i zdravlja na radu. Istovremeno, i dalje čekamo na donošenje novog Zakona o radu koji će biti u skladu sa standardima Evropske unije i Međunarodne organizacije rada.

Kakve su posledice politike državnih subvencija na zaposlene? Koje uslove moraju da ispune poslodavci koji su dobili podsticaje i da li imamo efikasnu kontrolu ispunjavanja njihovih obaveza? Koliko su sigurna ova radna mesta, imaju li subvencionisani investitori pravo na otpuštanje radnika? Postoji li u ovoj oblasti kršenje zakonskih normi i kako u tim slučajevima postupaju Inspektorat za rad i drugi nadležni organi? Reaguju li efikasno pravosudni organi i šta je do sada pokazala sudska praksa? Koliko su sindikalne organizacije u mogućnosti da zaštite prava ovih radnika? Šta o svemu kažu udruženja poslodavaca? Na koji način mediji izveštavaju o kršenju radnih prava? Kakva je po ovom pitanju uloga javnosti i civilnog društva u Srbiji? Na ova i druga otvorena pitanja pokušali smo da odgovorimo na debati „Investitorima subvencije, a radnicima narušena radna prava“. 

U diskusiji je ocenjeno da su velike subvencije stranim investitorima obesmislile su tu meru, a radnici u njima su obespravljeni i primaju platu manju od potrošačke korpe. Subvencije se daju netransparentno, a investitori koji ih dobijaju po pravilu ne poštuju prava radnika i uslovljavaju svoj dolazak u Srbiju time da u fabrici nema slobodnog sindikalnog organizovanja, čime se praktično obesmišljava postojanje sindikata. Da bismo bili pravna država, prvi korak je da imamo poštovanje postojećih zakonskih normi, ne samo kada je u pitanju Zakon o radu, već i drugi zakoni.

Debata je organizovana u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“ uz finansijsku podršku Međunarodnog centra Olof Palme. 

Fondacija Centar za demokratiju

 

IZ MEDIJA: 

 

Beta
Debata u Nišu: Subvencije obesmišljene, radnici obespravljeni

Južne vesti
Srbija zemlja jeftine radne snage - Investitorima subvencije, a radnicima narušena prava

N1
Debata: Subvencije stranim investitorima obesmišljene, radnici bez prava

Jugpress
Subvencije investitorima, radnicima male plate i nikakva prava

 

Video

„Investitorima subvencije, a radnicima narušena radna prava“ (Debata u Nišu, 26.9.2022)

NAJAVA DOGAĐAJA