• 12. septembar 2022.

Radionica „Zajedno do standarda dostojanstvenog rada LGBT+ osoba i održivog razvoja“

Radionica je održana u okviru programa „Belgrade EuroPride 2022“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je, u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“, radionicu „Zajedno do standarda dostojanstvenog rada LGBT+ osoba i održivog razvoja“.

Radionica je održana 12. septembra 2022. godine u prostoru „Miljenko Dereta“ u Beogradu, u okviru programa „Belgrade EuroPride 2022“.

Cilj radionice je uspostavljanje boljeg razumevanja između sindikata i organizacija civilnog društva (OCD) koje zastupaju osetljive grupe na tržištu rada i bave se položajem LGBT+ osoba.

Teme radionice bili su izazovi i problemi LGBT+ osoba na tržištu rada iz ugla OCD i mogućnosti saradnje sa sindikatima u prevazilaženju tih izazova.

Radionicu su vodili/e eksperti/kinje iz OCD-a. 

Projekat „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“ Fondacija Centar za demokratiju realizuje uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA