• 21. decembar 2021.

Godišnja konferencija: Dostojanstven rad i ekonomski rast u Srbiji – idu li zajedno? (VIDEO, FOTO)

Projekat „Radna prava su naša prava“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 21. decembra 2021. godine, u okviru projekta „Radna prava su naša prava“, Godišnju konferenciju „Dostojanstven rad i ekonomski rast u Srbiji – idu li zajedno?“.

Svet rada je u današnjim uslovima veoma složen, a globalizacija koja je zahvatila kapital sada obuhvata i tržište rada. Društvena i ekonomska kriza, dodatno produbljene epidemijom Covid-19, izrazito negativno se odražavaju i na stanje radnih prava. Posebno su ugrožene osetljive grupe na tržištu rada, veliki broj zaposlenih je u riziku od siromaštva.

Na ovoj konferenciji razgovarali smo o pitanjima koja su od ključnog značaja za tržište rada, radna prava i zaposlenost u Srbiji. Kakvo je stanje radnih prava u Srbiji i da li postoji jaz između zakona i prakse? Zašto nam nedostaju radnici i šta pokazuju podaci o strukturi nezaposlenosti i potrebama tržišta rada? U kakvom su položaju osetljive grupe u pogledu (ne)zaposlenosti i kakva je uloga obrazovanja u tom kontekstu? 

Konferenciju su otvorili: Nataša Vučković (izvršna direktorka, Fondacija Centar za demokratiju), Johan Schmidt (Olof Palme International Center, Švedska), Brankica Janković (Poverenica za zaštitu ravnopravnosti), Françoise Jacob (visoka predstavnica UN u Srbiji). Razgovor je moderirala Ljubica Gojgić (novinarka). 

Panel I: Radna prava u Srbiji - između zakona i prakse 

Uvodničari: Prof. Bojan Urdarević (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu), dr Mila Petrović (miritelj pri Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova), Dragana Savić (Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja), prof. dr Mario Reljanović (Institut za uporedno pravo), Jovan Protić (Nacionalni koordinator za Srbiju, Međunarodna organizacija rada), Čedanka Andrić (predsednica, UGS Nezavisnost), Danilo Milić (Olof Palme International Center). 

Panel II: Struktura nezaposlenosti i potrebe tržišta rada - zašto nam nedostaju radnici? 

Uvodničari: Prof. dr Mihail Arandarenko (Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu), prof. dr Vladan Ivanović (Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu), Sarita Bradaš (Fondacija Centar za demokratiju), Tanja Jakobi (Centar za istraživanje javnih politika), Svetlana Budimčević (Unija poslodavaca Srbije).

Panel III: Osetljive grupe i zaposlenost sa osvrtom na obrazovanje i obuku 

Uvodničari: Osman Balić (Liga Roma), Gordana Savić (Užički centar za ljudska prava), Jovana Krivokuća (Forum mladih sa invaliditetom), Bojana Tamindžija (Centar za politike emancipacije), Irena Pejić (Mašina), Dragana Todorović (ERA – Savez za jednaka prava LGBT osoba Zapadnog Balkana i Turske). 

Program Godišnje konferencije - SRB (PDF)

Agenda - Annual Conference - ENG (PDF) 

Projekat „Radna prava su naša prava“ realizujemo uz dugogodišnju uspešnu saradnju i podršku Međunarodnog centra Olof Palme

FOTO GALERIJA: Godišnja konferencija „Dostojanstven rad i ekonomski rast u Srbiji – idu li zajedno?“ 
 

PREPORUČUJEMO: 

 

Izveštaj o stanju radnih prava u Srbiji za 2021. godinu

Autori: Dr Bojan Urdarević i dr Mila Petrović


ANALIZA: Minimalna zarada u Srbiji

Autorka: Sarita Bradaš


ANALIZA: Regionalno tržište rada na Zapadnom Balkanu - objektivna potreba u nepovoljnim uslovima

Autor: Prof. dr Vladan Ivanović 


ANALIZA: Socijalna dimenzija energetske tranzicije - Da li je „Pravedna tranzicija za sve“ ostvariva?

Autorka: Prof. dr Ksenija Petovar


 

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Opening of the Conference: Decent Work and Economic Growth in Serbia - Do They Go Hand in Hand?

Nataša Vučković - otvaranje Godišnje konferencije „Radna prava su naša prava“ (2021)

Johan Schmidt, Olof Palme International Center, Sweden

Brankica Janković, Commissioner for the Protection of Equality

Françoise Jacob, UN Resident Coordinator in Serbia

Panel I: Radna prava u Srbiji - između zakona i prakse

Panel II: Struktura nezaposlenosti i potrebe tržišta rada - zašto nam nedostaju radnici?

Panel III: Osetljive grupe i zaposlenost sa osvrtom na obrazovanje i obuku

Nataša Vučković - završna reč na Godišnjoj konferenciji „Radna prava su naša prava“

NAJAVA DOGAĐAJA