• autor/i: Sarita Bradaš

Minimalna zarada u Srbiji

Projekat „Radna prava su naša prava“

Decembar 2021.

Analiza „Minimalna zarada u Srbiji“ autorke Sarite Bradaš izrađena je u okviru projekta „Radna prava su naša prava“.

Projekat „Radna prava su naša prava“ Fondacija Centar za demokratiju realizuje uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

NAJAVA DOGAĐAJA