• 25. novembar 2020.

Kampanja RADNA PRAVA SU NAŠA PRAVA

Pridružite nam se u borbi za radna prava, jer radna prava su naša prava!

Fondacija Centar za demokratiju sprovela je kampanju na društvenim mrežama sa željom da skrene pažnju na stanje radnih prava danas u Srbiji.

Kampanja ima za cilj da informiše javnost o položaju posebno osetljivih grupa građana, zaposlenih i nezaposlenih, na položaj mladih i njihovu budućnost na tržištu rada, na bezbednost i zdravlje na radu u uslovima COVID-19 i važnosti sindikalnog organizovanja.

Kampanja se završava 16. decembra na dan kada je 1966. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija usvojen i otvoren za potpisivanje i ratifikovanje ili pristupanje Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima - International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Kampanju sprovodimo u okviru projekta „Radna prava su naša prava“ uz podršku The Olof Palme International Center/Serbia.

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Radna prava su naša prava: BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Radna prava su naša prava: PREKARIJAT

Radna prava su naša prava: MLADI

Radna prava su naša prava: SINDIKAT

Radna prava su naša prava: ŽENE

NAJAVA DOGAĐAJA