• 27. april 2021.

Predstavljanje „Vodiča za analizu efekata javnih politika na društvo“

Zrenjanin, Čajetina, Leskovac

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je prezentacije „Vodiča za analizu efekata javnih politika na društvo“ u Zrenjaninu (23.4.2021), Čajetini (26.4.2021) i Leskovcu (27.4.2021). 

Vodič je deo projekta „Reforme za dobrobit svih: Učešćem građana ka boljim javnim politikama i održivom socio-ekonomskom razvoju“, koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

O „Vodiču za analizu efekata javnih politika na društvo“ govorila je istraživačica FCD Sarita Bradaš, a na prezentacijama su učestvovali predstavnici lokalnih samouprava, sindikata, organizacija civilnog društva.

Cilj prezentacija bio je da informišu, prošire znanje i razumevanje o metodologiji praćenja reformi i merenju uticaja javnih politika na društvo i da podstaknu primenu metodologije i kreiranih alatki u radu OCD i drugih zainteresovanih strana i informišu građane o mogućnosti učešća u aktivnostima koje slede.

U narednom periodu Fondacija Centar za demokratiju radiće sa udruženjima građana u lokalnim zajednicama na unapređenju njihovih kapaciteta za izradu javnih politika zasnovanih na dokazima (Evidence-based public policies). 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA