• 15. septembar 2021.

Reforme za dobrobit svih: Debata „Upravljanje otpadom u Leskovcu: Mehanizmi, praksa i izazovi“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 15. septembra 2021. godine debatu na temu „Upravljanje otpadom u Leskovcu: Mehanizmi, praksa i izazovi“.

Na debati su učestvovali predstavnici lokalne samouprave, aktivisti, lokalne OCD, mediji, predstavnici FCD, a Udruženje Tim 42 predstavilo studiju iz oblasti upravljanja otpadom u gradu Leskovcu pod nazivom „Efekti Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji grada Leskovca 2010-2020“.

Debata je održana u okviru projekta „Reforme za dobrobit svih: Učešćem građana ka boljim javnim politikama i održivom socio-ekonomskom razvoju“, koji Fondacija Centar za demokratiju sprovodi uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Jedan od ciljeva projekta je unapređenje kapaciteta udruženja građana u lokalnim zajednicama za sprovođenje i praćenje efekata javnih politika, važnih za lokalnu sredinu.

U okviru ovog projekta, Fondacija Centar za demokratiju je pripremila „Vodič za analizu efekata javnih politika na društvo“.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA