• 7. oktobar 2021.

Reforme za dobrobit svih: Alternativni izveštaj o Lokalnom akcionom planu za mlade Zrenjanina

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 7. oktobra 2021. godine debatu na temu „Alternativni izveštaj o Lokalnom akcionom planu za mlade Grada Zrenjanina – mladi i zapošljavanje“.

Debata je održana u okviru projekta „Reforme za dobrobit svih: Učešćem građana ka boljim javnim politikama i održivom socio-ekonomskom razvoju“, koji Fondacija Centar za demokratiju sprovodi uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Lokalni akcioni plan za mlade 2018-2021. Grada Zrenjanina je dokument za sprovođenje javne politike koja za cilj ima pospešivanje života mladih. Kreiranje Alternativnog izveštaja sa fokusom na segment mladi i zapošljavanje je nastao sa svrhom praćenja stanja i eventualnih promena, kao i analize da li određene javne politike daju rezultate.

Izveštaj je predstavilo Udruženje za radna prava žena ROZA, a u diskusiji su učestvovali predstavnici lokalne samouprave, aktivisti, lokalne OCD, mediji, predstavnici FCD...

Jedan od ciljeva projekta je unapređenje kapaciteta udruženja građana u lokalnim zajednicama za sprovođenje i praćenje efekata javnih politika, važnih za lokalnu sredinu.

U okviru ovog projekta, Fondacija Centar za demokratiju je pripremila „Vodič za analizu efekata javnih politika na društvo“ koji možete preuzeti u PDF formatu

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA