• 27. oktobar 2021.

Predstavljanje publikacije „Uticaj javnih politika na društvo“

„Reforme za dobrobit svih: Učešćem građana ka boljim javnim politikama i održivom socio-ekonomskom razvoju“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 27. oktobra 2021. godine predstavljanje publikacije „Uticaj javnih politika na društvo“.

Publikacija je pripremljena u okviru projekta „Reforme za dobrobit svih: Učešćem građana ka boljim javnim politikama i održivom socio-ekonomskom razvoju“ koji Fondacija Centar za demokratiju realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Na skupu su govorili:

 • Nataša Vučković, Izvršna direktorka, Fondacija Centar za demokratiju
 • Srđan Đurović, Fondacija za otvoreno društvo
 • Tara Petrović, Građanske inicijative

Sesija I: Prezentacija analiza organizacija civilnog društva

 • Milica Lupšor, Roza Udruženje za prava žena, Zrenjanin: Alternativni izveštaj o efektima Lokalnog akcionog plana za mlade 2018 – 2021. Grada Zrenjanina
 • Ana Pecarski, Tim 42, Leskovac: Efekti Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji grada Leskovca 2010 – 2020.
 • Goran Đukić, Forca, Požega: Analiza lokalne omladinske politike u Požegi

Sesija II: Prezentacija analiza uticaja sektorskih javnih politika na društvo

 • Sarita Bradaš: Procena uticaja politika zapošljavanja na pravo na dostojanstven rad
 • Darinka Radojević: Planski sistem na lokalnom nivou - analiza stanja
 • Ksenija Petovar: Nova forma lapota: O socijalnim posledicama izgradnje derivacionih mini-hidroelektrana
 • Marina Savković: Uticaj poslodavaca na obrazovanje mladih u Srbiji
 • Simo Vuković: Optimizacija mreže javnih zdravstvenih ustanova Srbije
 • Ana Pecarski: Analiza efekata pojedinih članova Zakona o socijalnoj zaštiti na građane i građanke u stanju socijalne potrebe

     

     

     

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA