• 22. maj 2023.

Otvorene prijave za POLITEIA regionalnu školu za participaciju mladih 2023!

„Regionalni dijalog mladih za Evropu“

Pozivamo Vas da se prijavite za učešće u POLITEIA regionalnoj školi za participaciju mladih, koja će se održati od 6. do 12. jula 2023. u Nišu (Srbija). 

Prva POLITEIA škola za civilno društvo je održana 1997. godine, a tom prilikom su mladi stekli vredna znanja o demokratskim i evropskim vrednostima. Nakon toga je stotine mladih obučeno i motivisano za aktivno učešće u društvenim i političkim procesima. Zahvaljujući odličnim predavačima, interaktivnom načinu rada i kvalitetnom izboru učesnika, POLITEIA je prepoznata kao jedan od vodećih neformalnih programa edukacije za mlade sa preko 1.800 polaznika/ca do sada. Tokom trogodišnjeg regionalnog projekta „Mladi Balkana za Evropu“ (2018-2021) POLITEIA je podignuta na regionalni nivo i učešće je sada omogućeno za mlade iz celog regiona Zapadnog Balkana. POLITEIA regionalna škola za participaciju mladih 2023 realizuje se u okviru trogodišnjeg regionalnog projekta Regionalni dijalog mladih za Evropu“ (2023-2026) koji finansira Evropska unija.

Neka od glavnih pitanja koja su u fokusu ovogodišnje POLITEA škole:

 • Evropska unija i proširenje - Zapadni Balkan i pristupanje EU: zastoj ili napredak?
 • Nacionalni, regionalni i evropski identitet - kako ih povezujemo?
 • Kakav ekonomski i društveni napredak donosi usvajanje evropskih standarda?
 • Kakvu državu i kakvo društvo želimo da gradimo?
 • Javni prostor - inkluzivan, demokratski, bez govora mržnje i bez lažnih vesti
 • Šta su domaći zadaci na putu ka EU? Kako nam EU pomaže da ih ostvarimo?
 • Ključni izazovi na nacionalnom i regionalnom nivou
 • Regionalna saradnja - uslov za pristupanje ili realna potreba na Zapadnom Balkanu?
 • Šta su javne politike i kako se dizajniraju?
 • Kakve su politike za mlade u EU i na Zapadnom Balkanu?
 • Dijalog između mladih i donosilaca odluka - kako se organizuje, ko u njemu učestvuje, o čemu se razgovara?

Učešće u POLITEIA regionalnoj školi za participaciju mladih je otvoreno za sve punoletne srednjoškolce, studente, aktiviste i mlade stručnjake uzrasta 18-25 godina iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova* i Severne Makedonije. Učesnici će biti izabrani na osnovu akademskih, aktivističkih i drugih postignuća, kao i izražene motivacije da postanu deo POLITEIA alumni mreže. Uspešni kandidati će biti oni koji su demonstrirali snažno interesovanje za sticanje novih znanja o socijalnim, ekonomskim i političkim benefitima evropskih integracija Zapadnog Balkana, omladinskim politikama, umrežavanju mladih na regionalnom i evropskom nivou, kao i mehanizmima za učešće u procesima kreiranja i sprovođenja javnih politika.

Polaznicima POLITEIA škole biće uručena diploma nakon uspešnog završetka škole.

Rok za podnošenje prijava je 4. jun 2023. godine.

 

Prijavni formular za POLITEIA regionalnu školu za participaciju mladih 2023

 

Radni jezik škole je engleski. Učešće u POLITEIA regionalnoj školi 2023 je besplatno! Organizator pokriva troškove smeštaja, obroka i transporta. 

 

 

POLITEIA regionalna škola za participaciju mladih 2023 (liflet)

NAJAVA DOGAĐAJA