• 7. decembar 2023.

Konferencija „Ključni izazovi u obezbeđivanju rodne ravnopravnosti u Srbiji: borba protiv rodno zasnovanog nasilja nad ženama i priznavanje neplaćenog rada“

„Mentorstvo i praćenje za stvarni uticaj“ (Mentoring and Monitoring for Real Impact)

Fondacija Centar za demokratiju, uz podršku Nemačke razvojne saradnje, organizovala je 7. decembra 2023. godine konferenciju na temu „Ključni izazovi u obezbeđivanju rodne ravnopravnosti u Srbiji: borba protiv rodno zasnovanog nasilja nad ženama i priznavanje neplaćenog rada“.

Konferencija je organizovana u okviru projekta „Mentorstvo i praćenje za stvarni uticaj“ (Mentoring and Monitoring for Real Impact) koji se realizuje u cilju promovisanja rodne ravnopravnosti u Srbiji kroz osnaživanje ženskih organizacija da odgovore na ključne rodne izazove u društvu. 

Na konferenciji su govorili/e: Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; Gordana Predić, posebna savetnica potpredsednice Vlade i ministarke kulture; Tatjana Prijić, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti; Michael Engel, Projekat „Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji“, GIZ; Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju; Nina Mitić, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; Jasmina Nikolić, Mreža žena protiv nasilja; Sarita Bradaš, Fondacija Centar za demokratiju. 

Razgovaralo se o unapređenju rodne ravnopravnosti i rešavanju rodnih izazova u srpskom društvu na nacionalnom i lokalnom nivou, sa posebnim naglaskom na probleme nasilja nad ženama i neplaćenog rada žena i muškaraca u Srbiji.

Na skupu su predstavljeni rezultati projekata lokalnih partnerskih organizacija: Udruženje žena Peščanik (Kruševac), Ženski centar Užice (Užice), Udruženje građana Ternipe (Pirot), Žensko udruženje kolubarskog okruga ŽUKO (Lazarevac), Gender Knowledge Hub (Novi Sad). 

Rezultate podržanih inicijativa predstavile su: Slavica Stanojlović-Urošević i Maja Konstantinović, Udruženje žena Peščanik, projekat „Povećana prevencija, bolja zaštita“; Branka Virijević, Ženski centar Užice, projekat „Ujedinjeni za bolju zaštitu i podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja na teritoriji Zlatborskog, Moravičkog i Raškog okruga“; Silvija Nešić, Udruženje građana Ternipe, projekat „Nevidljivi rad žena u domaćinstvima: prepreka ili podsticaj za rodnu ravnopravnost?“; Jelena Ružić, Žensko udruženje kolubarskog okruga, projekat „Hobotnica - usluge podrške za majke sa decom sa posebnim potrebama“; Dušica Stojadinović, Gender Knowledge Hub, projekat „TATAMATA: očinstvo i neplaćeni rad - rodno transformativne politike i prakse“.

Našu pažnju fokusirali smo na rodnu ravnopravnost i kroz razmenu i saradnju stvorili sinergiju koja će nam pomoći da uspešno koristimo znanja i iskustva u narednim koracima. Prikupili smo puno vrednih podataka sa lokala koji su važni za kreiranje javnih politika, moramo da pojačamo naš uticaj na donosioce odluka - zaključeno je na konferenciji „Ključni izazovi u obezbeđivanju rodne ravnopravnosti u Srbiji: borba protiv rodno zasnovanog nasilja nad ženama i priznavanje neplaćenog rada“.

Na konferenciji su učestvovali/e predstavnici/e državnih institucija, međunarodnih organizacija, nezavisnih institucija, organizacija civilnog društva. 

Agenda konferencije na srpskom i engleskom jeziku. 

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Otvaranje konferencije „Ključni izazovi u obezbeđivanju rodne ravnopravnosti u Srbiji“ (Beograd, 7.12.2023)

Panel I: Rodno zasnovano nasilje u Srbiji danas

Panel II: Neplaćeni rad muškaraca i žena u Srbiji - neophodna podrška i ponuđena rešenja

Michael Engel i Nataša Vučković - Zaključci konferencije „Ključni izazovi u obezbeđivanju rodne ravnopravnosti u Srbiji“

NAJAVA DOGAĐAJA