Mentorstvo i praćenje za stvarni uticaj (Mentoring and Monitoring for Real Impact)

Promovisanje rodne ravnopravnosti u Srbiji kroz osnaživanje ženskih organizacija da odgovore na ključne rodne izazove u društvu

Fondacija Centar za demokratiju uz podršku Nemačke razvojne saradnje u 2023. godini sprovodi projekat „Mentorstvo i praćenje za stvarni uticaj“ (Mentoring and Monitoring for Real Impact) u cilju promovisanja rodne ravnopravnosti u Srbiji kroz osnaživanje ženskih organizacija da odgovore na ključne rodne izazove u društvu.

Pružamo doprinos promociji socijalne inkluzije u Srbiji - unapređenju pružanja socijalnih usluga za žene i marginalizovane grupe, ekonomskom osnaživanju žena, antidiskriminaciji i intersekcionalnosti, posebno u domenima neplaćenog rada, rodno zasnovanog nasilja, položaja žena na tržištu rada, žena sa invaliditetom…

Jačamo kapacitete ženskih organizacija i drugih organizacija civilnog društva za unapređenje rodne ravnopravnosti i rešavanje rodnih izazova u srpskom društvu na nacionalnom i lokalnom nivou.

Radimo sa lokalnim organizacijama - ženskim organizacijama i organizacijama koje podržavaju ugrožene grupe (žene/deca sa invaliditetom, LGBTI+, Romkinje, neplaćena radna snaga).

Partnerske organizacije na projektu: Gender Knowledge Hub (Novi Sad), Udruženje žena Peščanik (Kruševac), Udruženje građana Ternipe (Pirot), Ženski centar Užice (Užice), Žensko udruženje kolubarskog okruga ŽUKO (Lazarevac).

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Konferencija „Ključni izazovi u obezbeđivanju rodne ravnopravnosti u Srbiji: borba protiv rodno zasnovanog nasilja nad ženama i priznavanje neplaćenog rada“


NAJAVA DOGAĐAJA