• 24. novembar 2023.

Radionice za osnaživanje ženskih organizacija i unapređenje rodne ravnopravnosti

Projekat „Mentorstvo i praćenje za stvarni uticaj“ (Mentoring and Monitoring for Real Impact)

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je tokom oktobra i novembra 2023. godine, u okviru projekta „Mentorstvo i praćenje za stvarni uticaj“, stručne radionice za predstavnice/ke lokalnih ženskih organizacija i organizacija koje podržavaju osetljive društvene grupe.

Teme radionica bile su: Urodnjavanje javnih politika; Rodno budžetiranje; Nemačka feministička razvojna i spoljna politika; Žene mir i bezbednost u Republici Srbiji; Rodno senzitivni jezik; Primena Zakona o rodnoj ravnopravnosti; Intersekcijska diskriminacija; Rod i migracije.

Stručne radionice vodile su: Nevena Petrušić (Pravni fakultet Univerziteta u Nišu i bivša poverenica za zaštitu ravnopravnosti); Biljana Maletin (Ženska platforma za razvoj Srbije); Zorana Antonijević (ekspertkinja); Bojana Balević (Danish Refugee Council Serbia); Danica Todorov (Ženska platforma za razvoj Srbije); Biljana Stepanov (Centar za podršku ženama); Maja Sedlarević (lingvistkinja i političarka, bivša predsednica Skupštine Vojvodine); Kosana Beker (FemPlatz).

Projekat „Mentorstvo i praćenje za stvarni uticaj“ (Mentoring and Monitoring for Real Impact) Fondacija Centar za demokratiju sprovodi uz podršku Nemačke razvojne saradnje u cilju promovisanja rodne ravnopravnosti u Srbiji kroz osnaživanje ženskih organizacija da odgovore na ključne rodne izazove u društvu. 

Pružamo doprinos promociji socijalne inkluzije u Srbiji - unapređenju pružanja socijalnih usluga za žene i marginalizovane grupe, ekonomskom osnaživanju žena, antidiskriminaciji i intersekcionalnosti, posebno u domenima neplaćenog rada, rodno zasnovanog nasilja, položaja žena na tržištu rada, žena sa invaliditetom…

Jačamo kapacitete ženskih organizacija i drugih organizacija civilnog društva za unapređenje rodne ravnopravnosti i rešavanje rodnih izazova u srpskom društvu na nacionalnom i lokalnom nivou. 

Radimo sa lokalnim organizacijama - ženskim organizacijama i organizacijama koje podržavaju ugrožene grupe (žene/deca sa invaliditetom, LGBTI+, Romkinje, neplaćena radna snaga).

Partnerske organizacije na projektu: Gender Knowledge Hub (Novi Sad), Udruženje žena Peščanik (Kruševac), Udruženje građana Ternipe (Pirot), Ženski centar Užice (Užice), Žensko udruženje kolubarskog okruga ŽUKO (Lazarevac). 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA