• 31. maj 2024.

Podrška Ministarstva za implementaciju omladinskog dijaloga u okviru „Regionalnog dijaloga mladih za Evropu“

Regional Youth Dialogue for Europe - RYDE

Sastanak koordinatorke projekta „Regionalni dijalog mladih za Evropu“ Mine Rolović-Jočić i Dajane Ostojić, projektne koordinatorke u FCD-u, sa Marijom Ivković Trkulja, predstavnicom Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije - Sektora za omladinu, održan je u petak, 31. maja 2024. godine u Beogradu.

Predstavnice Fondacije Centar za demokratiju prezentovale su planove za implementaciju dijaloga između donosilaca odluka i predstavnika mladih, koji će biti organizovan u formi youth policy labs na nacionalnom i regionalnom nivou sa ciljem unapređenja kulturnih politika relevantnih za mlade. Policy lab radionice biće organizovane u okviru trogodišnjeg projekta „Regionalni dijalog mladih za Evropu“ (RYDE) koji podržava Evropska unija.

Gospođa Ivković Trkulja izrazila je punu podršku Ministarstva turizma i omladine za implementaciju omladinskog dijaloga. Ministarstvo će delegirati svoje predstavnike u cilju formiranja timova za policy labs na nacionalnom i regionalnom nivou.

Policy lab radionice na RYDE projektu imaju za cilj uspostavljanje dijaloga između donosilaca odluka i predstavnika mladih (omladinske organizacije, predstavnici omladinskih foruma političkih partija, saveti za mlade i sl.) kako bi zajednički identifikovali mogućnosti za unapređenje omladinskih politika u zemljama Zapadnog Balkana (osim Crne Gore). Krajnji proizvod omladinskog dijaloga biće izdavanje finalnih preporuka za donosioce odluka.

Preporuke će biti izdate za pet oblasti. Svaka od pet zemalja iz regiona biće “domaćin” za jednu od pet pomenutih oblasti:

  • Srbija za oblast kulture
  • Albanija za oblast participacije mladih
  • Bosna i Hercegovina za zapošljavanje mladih sa fokusom na Garanciju za mlade
  • Severna Makedonija za digitalizaciju i medijsku pismenost
  • Kosovo* za seksualno i reproduktivno zdravlje mladih

Policy labs u okviru RYDE projekta biće implementirane u saradnji sa Regionalnim savetom za saradnju (RCC) iz Sarajeva, koji je u prethodne četiri godine realizovao projekat “Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana” uz podršku Evropske unije.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA