Godišnja konferencija „Ekonomska i energetska kriza, tržište rada i dostojanstven rad u Srbiji“

„Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“

 

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 15. decembra 2022. godine, u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“, godišnju konferenciju „Ekonomska i energetska kriza, tržište rada i dostojanstven rad u Srbiji“.

Foto: Svetislav Brcanski / FCD 

NAJAVA DOGAĐAJA