• 14. juli 2014.
  • |  Novi Sad

EXIT FESTIVAL: Koliko mladi poznaju svoja prava

Na Exit festivalu u okviru Sajma nevladinih organizacija Place to MOVE! u sklopu kampanje "Kaži i ti glasno" promovisali smo koncept dostojanstvenog rada i informisali posetioce o temama koje se tiču zapošljavanja i prava iz radnog odnosa.

Na Exit festivalu u okviru Sajma nevladinih organizacija Place to MOVE! u sklopu kampanje "Kaži i ti glasno" promovisali smo koncept dostojanstvenog rada i informisali posetioce o temama koje se tiču zapošljavanja i prava iz radnog odnosa. 

Oko 50% mladih je nezaposleno, oni spadaju u najrizičnije grupe kada je u pitanju rad na crno, diskriminisani su na razgovorima za posao po različitim osnovama, žrtve su zloupotreba ugovora o volontiranju i stručnom usavršavanju i vrlo je nizak nivo informisanosti mladih o njihovim pravima u vezi sa radom i zapošljavanjem. 

Ova kampanja je sprovedena u 12 gradova u vidu "greb greb" ankete sa "lakim" pitanjima iz pomenute oblasti – prekovremeni rad, mobing, pitanja na razgovorima za posao, zaštita trudnica, itd. Kako bismo više uključili mlade, svake festivalske večeri smo na Petrovaradinu od 19 do 23 časa razgovarali sa njima na teme koje se tiču zapošljavanja i radnog odnosa i proverili njihovo znanje. 

EXIT FESTIVAL: Koliko mladi poznaju svoja prava

Pitanja koja su se ticala prekovremenog rada i roka za prijavljivanje radnika nisu baš bila laka za naše mlade sagovornike, ali je veoma ohrabrujuće to što umeju da prepoznaju mobing i svesni su činjenice da mogu da odbiju da obavljaju određeni posao ukoliko im nije obezbeđena adekvatna zaštitna oprema. 

U podatak da 30% radno sposobnog stanovništva radi na crno nisu uvereni. 

"U mom okruženju tek nekoliko osoba radi prijavljeno" – rekao nam je Dejan iz Novog Sada. 

Anka iz Bugarske ispričala nam je kakva je situacija sa mladima i zapošljavanjem u njenoj zemlji. Najviše se žalila na nesigurna radna mesta i niske plate. 

EXIT FESTIVAL: Koliko mladi poznaju svoja pravaAndrija iz Zrenjanina je podelio svoje utiske sa nama: "Ljudi su generalno pasivni i nisu spremni da se bore za svoja prava, a zapravo samo od njih samih zavisi da li će bar malo unaprediti svoj položaj". 

Nina je želela da odgovori na sva pitanja i proveri svoje znanje. Ona će ove godine krenuti na fakultet, ali povremeno radi i zanima je šta su sve njena prava. 

Sajam nevladinih organizacija se tradicionalno održava tokom trajanja festivala na Petrovaradinskoj tvrđavi. I ove godine se na štandovima Sajma od 10. do 14. jula predstavilo oko 50 organizacija. 

NAJAVA DOGAĐAJA