• 19. novembar 2014.
  • |  Beograd

Nova debata: "Velike investicije – iluzija ili realnost?"

Nova debata u okviru projekta Demokratski politički forum na temu: "Velike investicije – iluzija ili realnost?"...

Centar za demokratiju i Fridrih Ebert Fondacija u okviru projekta Demokratski politički forum organizuju debatu na temu "Velike investicije – iluzija ili realnost"

Prema preovlađujućem mišljenju naših ekonomista, budućnost našeg ekonomskog oporavka i napretka zavisi od investicija (stranih i domaćih) u našu posrnulu i neefikasnu privredu. U takvoj situaciji mnogi političari i analitičari spremni su da "skrate distancu" pa mnoge nagoveštaje, želje, mogućnosti i dobre izglede pretvaraju u već nastupajuću realnost. Posledica toga je stalno pomeranje lepe budućnosti u bližu ili dalju budućnost. 

Kakav je zapravo nivo stranih investicija u Srbiji i da li uspevamo na taj način zaista da ostvarimo privredni rast? Hoćemo li u godinama pred nama imati dovoljan nivo investicija kako bi se rešili gorući problemi nezaposlenosti? 

Centar za demokratiju u okviru svog projekta "Demokratski politički forum", koji realizuje sa Fridrih Ebert Fondacijom, organizuje debatu na koju poziva ekonomske i političke eksperte da o realnosti velikih investicija i svim preprekama za njihov dolazak iznesu svoje mišljenje. 

Debata će biti održana u sredu, 19. novembra 2014. u sali Narodne banke Srbije, Nemanjina 17 (ulaz iz Svetozara Markovića, II sprat). 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA