• 3. decembar 2014.
  • |  Beograd

Razgovori sa regionalnim direktorom Solidarity centra iz Vašingtona o pravima radnika

Predstavnici Fondacije Centar za demokratiju razgovarali sa regionalnim direktorom Solidarity centra iz Vašingtona o delovanju u oblasti radnih odnosa

Predstavnici Fondacije Centar za demokratiju sastali su se sa Rudijem Porterom, Regionalnim direktorom za Evropu i Aziju Solidarity centra iz Vašingtona. 

Solidarity centar godinama doprinosi izgradnji radničkog pokreta jačanjem ekonomske i političke moći radnika širom sveta kroz podršku sindikatima. 

Cilj posete gospodina Portera je upoznavanje sa prilikama u Srbiji i kapacitetima organizacija civilnog društva za delovanje u oblasti radnih odnosa. UGS Nezavisnost preporučio je Fondaciju Centar za demokratiju kao najrelevantnijeg sagovornika na ove teme. 

Najviše intresovanja bilo je za inicijativu Crno na belo i rezultate rada naše koalicije. Predočeno je da i dalje postoji mali broj organizacija civilnog društva u Srbiji koje se bave pravima radnika i da je naš cilj da motivišemo i okupljamo organizacije oko ovih tema, posebno na lokalnom nivou. 

Solidarity centar veliki broj aktivnosti sprovodi u cilju organizovanja zaposlenih u neformalnoj ekonomiji i to je bila jedna od tema sastanka. 

Takođe, korišćenje novih medija istaknuto je kao pozitivan trend i veoma značajno za ukazivanje na probleme radnika i njihovo okupljanje. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA