• 17. decembar 2014.
  • |  Niš

Treća sednica Radne grupe XVII Nacionalnog konventa o EU u Nišu

Tema sednice su predlozi za unapređenje efikasnosti inspekcije rada u suzbijanju rada na crno

Fondacija Centar za demokratiju organizuje Treću sednicu Radne grupe XVII Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u sredu, 17. decembra 2014. u sali Grand hotela Niš (Vožda Karađorđa 12, Niš), od 10 do 14 časova

Tema sednice su predlozi za unapređenje efikasnosti inspekcije rada u suzbijanju rada na crno, ali će se razgovarati i o celokupnom sistemu inspekcijskog nadzora i njegovoj reformi. Takođe, cilj ove sednice je i upoznavanje organizacija iz južne i jugoistočne Srbije sa radom Konventa. 

Na sednici će učestvovati: koordinatorka NKEU Nataša Dragojlović, koordinatorka radne grupe Bojana Ružić, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Vidosava Džagić, koordinatorka projekta "Građani za reformu inspekcija" Tijana Kljajević, koautor predloga praktične politike za efikasniju ulogu inspekcija rada u suzbijanju rada na crno Milena Vujović

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) je stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji između prеdstаvnikа nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа, prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја i držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nezavisnih tela. Formiranje 21 radne grupe NKEU iniciralo je više od 20 najistaknutijih organizacija civilnog društva kako bi pratile tok pregovora i sprovođenja reformi u oblastima iz 35 pregovaračkih poglavlja. 

Fondacija Centar za demokratiju od 2006. godine sprovodi projekte iz oblasti ekonomskog i socijalnog razvoja, sa posebnim fokusom na radna prava, te nam je povereno da u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koordiniramo Radnu grupu XVII koja će pratiti poglavlja 2 – Slobodno kretanje radnika i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje. 

Više informacija o radu Konventa i izveštaje sa predhodnih sastanaka naše radne grupe možete pronaći na zvaničnoj internet stranici NKEU

Osoba za kontakt: Bojana Ružić, koordinatorka radne grupe, 
Tel: +381 11 3627 780; e-mail: bojana@centaronline.org

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA