• 24. decembar 2014.
  • |  Beograd

Predstavljanje rezultata projekta "Uloga lokalnih samouprava u procesu pretpristupnih pregovora Srbije i EU"

Fondacija Centar za demokratiju organizuje predstavljanje rezultata projekta "Uloga lokalnih samouprava u procesu pretpristupnih pregovora Srbije i EU"

Prezentacija će biti održana u sredu, 24. decembra 2014. u maloj sali Medija centra (Terazije 3, Beograd), sa početkom u 14 časova. 

Centar za demokratiju u toku 2014. godine sprovodi projekat "Uloga lokalnih samouprava u procesu pretpristupnih pregovora Srbije i EU" koji ima za cilj podizanje kapaciteta lokalnih samouprava za monitoring pretpristupnih pregovora Srbije za članstvo u EU i podizanje kapaciteta lokalnih samouprava za njihovo aktivno uključivanje u ovaj proces. Projekat je podržan od strane Olof Palme Centra

Tokom implementacije sarađivali smo sa 10 opština sa teritorije AP Vojvodina, istočne i centralne Srbije organizovanjem obuke za odbornike skupština gradova i opština, članove veća i zaposlene u opštinskim upravama. Kroz rad sa njima izradili smo razglednice problema opština sa kojima smo sarađivali. U razglednicama su definisani prioritetni problemi identifikovani od strane učesnika ispred pojedinačnih lokalnih samouprava, način rešavanja tih problema kroz projektne cikluse, neophodna partnerstva, ciljne grupe, aktivnosti i izvori finansiranja. 

Na prezentaciji će govoriti: 

  • Vladimir M. Pavlović, Beogradska otvorena škola 
  • Miloš Savić, Fondacija Centar za demokratiju 
  • Darko Čukuranović, Kancelarija za evropske integracije 
  • Danilo Milić, Olof Palme Centar 

Želimo da razmotrimo potrebe lokalnih samouprava i na koji način se one mogu valjano realizovati kroz proces pretpristupnih pregovora Srbije za članstvo u EU, koji je šansa za sveobuhvatnu reformu države i društva. 

Osoba za kontakt: Miloš Savić
Tel: +381 11 3627 780; e-mail: milos@centaronline.org

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA