• 24. decembar 2014.
  • |  Beograd

Važna uloga lokalnih samouprava u pregovaračkom procesu sa EU

Centar za demokratiju predstavio rezultate projekta "Uloga lokalnih samouprava u procesu pretpristupnih pregovora Srbije i EU"

Uloga lokalnih samouprava u procesu pretpristupnih pregovora Srbije u Evropske unije je ključna, jer one moraju na pravi način da utiču na formiranje pregovaračke pozicije, izjavio je predstavnik Fondacije Centar za demokratiju Miloš Savić na predstavljanju rezultata projekta i istraživanja o ulozi lokalnih vlasti u pregovorima o članstvu u EU. 

Lokalne samouprave treba aktivno da učestvuju u procesu pregovora o članstvu u EU jer će imati važnu ulogu u primeni preuzetih obaveza. S druge strane, pregovori će doneti lokalnim vlastima nove obaveze i nadležnosti i one će morati da nauče da funkcionišu u potpuno novom okruženju. 

Kako je rečeno na skupu, Centar za demokratiju je u toku 2014. godine realizovao projekat "Uloga lokalnih samouprava u procesu pretpristupnih pregovora Srbije i EU" koji za cilj ima podizanje kapaciteta lokalnih samouprava za praćenje pretpristupnih pregovora, kao i njihovo aktivno uključivanje u ovaj proces. 

"Rezultati istraživanja su pokazali da lokalne samouprave uopšte ne vide svoje mesto u procesu pretpristupnih pregovora Srbije za članstvo u EU, a njihova uloga bi trebalo da bude ključna zbog toga što one treba da obezbede realne informacije sa terena, kakvo je stanje na terenu, šta je moguće sprovesti i u kojoj meri", rekao je Savić na prezentaciji u Medija centru u Beogradu. 

Kod predstavnika lokalnih vlasti postoji nepoznavanje i nerazumevanje procesa, kao i odbojnost jer smatraju da ne mogu mnogo da utiču na proces pregovora. 

Centar za demokratiju predstavio rezultate projekta Uloga lokalnih samouprava u procesu pretpristupnih pregovora Srbije i EU (www.mc.rs)

"Zbog teškoća u komunikaciji najavljeno je uvođenje Evropskog službenika u svim lokalnim samoupravama koji bi trebalo da bude direktan kanal komunikacije između pregovaračkog tima i tih zajednica", istakao je Savić i dodao da pitanje kapaciteta za organizovanje Evropskog službenika za sada ostaje otvoreno. 

Istraživanje je vršeno na teritoriji AP Vojvodina, istočne i centralne Srbije organizovanjem obuke za odbornike skupština gradova i opština, članove veća i zaposlene u opštinskim upravama. 

"Kroz rad sa njima izradili smo razglednice problema 10 opština sa kojima smo sarađivali i u njima definisali prioritetne probleme, način njihovog rešavanja kroz projektne cikluse, kao i neophodna partnerstva, ciljne grupe, aktivnosti i izvore finansiranja", rečeno je na prezentaciji. 

Vladimir Pavlović iz Beogradske otvorene škole poručio je da "lokalne samouprave ne smeju biti pasivan posmatrač već aktivan akter u procesu pregovora". 

On je istakao da reforme, kao suština pregovora, ne mogu da budu uspešne bez učešća lokalnih samouprava. "Pravno smo se obavezali da ćemo reformisati naše društvo prateći ono što su standardi i ciljevi javnih politika EU", rekao je Pavlović. 

Centar za demokratiju predstavio rezultate projekta Uloga lokalnih samouprava u procesu pretpristupnih pregovora Srbije i EU (www.mc.rs)

Prema procenama Stalne konferencije opština i gradova (SKGO), od 35 poglavlja u pregovorima o članstvu, 21 poglavlje, kao i dve trećine propisa, spadaće u nadležnosti lokalnih samouprava. 

"Lokalne vlasti zato treba da budu upoznate s time o čemu se pregovara, kao i da pruže ključne informacije, poput potreba, kapaciteta i resursa, koji će biti važne za primenu dogovorenog u pregovorima", dodao je on. 

Prema njegovim rečima, pregovori sa EU će lokalnim vlastima doneti ceo spektar nadležnosti i novi institucionalni okvir i one će morati da nauče da funkcionišu u potpuno novom okruženju. Osim pružanja usluga građana, sa pregovorima će do izražaja doći uloga lokalnih samouprava "kao kupca, poslodavca i investitora". 

Međutim, Srbija i dalje nema jedinstven katastar nadležnosti lokalnih samouprava, ukazao je on i dodao da su kapaciteti lokalnih samouprava u Srbiji različiti i da se ne može primenjivati jedinstven model za sve, a da glavni problem predstavljaju nedovoljni ljudski i finansijski kapaciteti. 

Nedovoljni kapaciteti možda, kako je rekao, nisu problem za velike opštine, ali oko tri četvrtine opština u Srbiji ne spada u razvijene opštine. 

Pavlović je ukazao i da najveći deo budžetskih sredstava koje pripadaju opštinama po osnovu prenetih nadležnosti odlaze na obaveze, a da im ostaje oko 20% "sa kojima mogu biti kreativne". 

Centar za demokratiju predstavio rezultate projekta Uloga lokalnih samouprava u procesu pretpristupnih pregovora Srbije i EU (www.mc.rs)

Na skupu je rečeno da će od 2015. opštine biti u obavezi da primenjuju budžetsko programiranje što treba da omogući bolje povezivanje strateških ciljeva i finansiranja. 

Predstavnik Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije Darko Čukuranović je rekao da će veliki ispit za Srbiju biti obaveza da "daleko planira". 

On je dodao da će se ubuduće nastojati da manje opštine više koriste pretpristupne fondove EU za ostvarivanje obaveza iz pregovora. 

Čukuranović je pozdravio inicijativu SKGO za uvođenje službenika za EU u lokalne samouprave koje treba im omogući da bolje prate i učestvuju u pregovorima. 

Projekat "Uloga lokalnih samouprava u procesu pretpristupnih pregovora Srbije i EU" sprovela tokom 2014. Fondacija Centar za demokratiju uz podršku Olof Palme Centra

Centar za demokratiju predstavio rezultate projekta Uloga lokalnih samouprava u procesu pretpristupnih pregovora Srbije i EU (www.mc.rs)

Izvor: Tanjug, www.euractiv.rs, www.mc.rs  

NAJAVA DOGAĐAJA