• 23. januar 2015.
  • |  Beograd

Zamerke Komiteta SE o kršenju odredbi Evropske socijalne povelje i dalje osnovane

Saopštenje za medije povodom Izveštaja Evropskog komiteta za socijalna prava Saveta Evrope

Saopštenje za medije povodom Izveštaja Evropskog komiteta za socijalna prava Saveta Evrope i vesti koju su objavili mediji da je Evropski komitet za socijalna prava Saveta Evrope ocenio da je samo jedna trećina odredbi Zakona o radu u skladu sa Revidiranom Evropskom socijalnom poveljom. Mediji prenose da je od 22 odredbe samo 8 u skladu sa Poveljom, 3 je krše, a za 11 je potrebno dodatno obaveštenje, uz navode da se ovo tiče "starog Zakona o radu". 

Na osnovu vesti koju su objavili mediji, stvara se pogrešna slika da se izveštaj Evropskog komiteta za socijalna prava bavi samo Zakonom o radu. Međutim, izveštaj Evropskog komiteta za socijalna prava služi za ocenu ispunjenja obaveza iz Revidirane Evropske socijalne povelje koju je Republika Srbija ratifikovala 2009. godine. Republika Srbija je kao potpisnica Evropske socijalne povelje (ESP) obavezna da dostavlja periodične izveštaje o poštovanju odredbi Povelje. 

Važno je naglasiti da je Republika Srbija kasnila sa dostavljanjem prvog periodičnog izveštaja za period 2009–2012, ako se uzme u obzir da se periodični izveštaj dostavlja u roku od 2 godine od ratifikacije Revidirane Evropske socijalne povelje. Taj prvi izveštaj Komitet je pokušao da analizira, s obzirom da su nedostajale određene informacije, naveo je da nema dovoljno podataka da donese zaključak o obavezama u odnosu na implementaciju niti jednog od prava koja su bila njime obuhvaćena. Komitet je tražio dodatne informacije od Vlade Republike Srbije u julu 2014. godine, koje nikada nisu dostavljene. Evropski komitet za socijalna prava u svom izveštaju od januara 2015. godine navodi da nedostavljanje informacija koje je zatražio znači kršenje obaveze izveštavanja od strane Srbije. 

Poslednji izveštaj Komiteta tiče se tematske grupe "prava iz radnog odnosa", dok je do 31. oktobra 2014. godine trebalo dostaviti izveštaj koji se tiče tematske grupe "deca, žene i migranti", a koji bi trebalo da obuhvati i pravo dece i mladih na zaštitu, pravo zaposlenih žena na zaštitu, pravo majki i dece na socijalnu i ekonomsku zaštitu, pravo radnika migranata i njihovih porodica na zaštitu i pomoć, pravo na stanovanje, itd. Prema poznatim podacima sa terena može se očekivati da će u odnosu na ovu tematsku grupu biti još više kritika, ali vratimo se na tematsku grupu koja se tiče "prava iz radnih odnosa". 

Pravdanje predstavnika vlasti da je u pitanju "stari" Zakon o radu je potpuno bez utemeljenja, pre svega što ne postoji "stari" i "novi" Zakon o radu, već je u pitanju isti zakon koji je stupio na snagu 2005. godine, a čije su izmene i dopune vršene nekoliko puta. Većina odredbi koje su naišle na negativnu kritiku od strane Evropskog komiteta za socijalna prava nisu bile promenjene tokom izmena i dopuna u 2014. godini, već su članovi koji su u neskladu sa ESP ili oni za koje je neophodno dodatno pojašnjenje ostali većinom isti. Uzimajući to u obzir, možemo zaključiti da su zamerke Komiteta u odnosu na kršenje odredbi ESP i dalje osnovane. 

Fondacija Centar za demokratiju se kontinuirano bavi promocijom i zaštitom ekonomskih i socijalnih prava i prati primenu Evropske socijalne povelje u Srbiji. 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Nataši Nikolić, koordinatorki projekta  
Tel: +381 11 3627 780, e-mail: nikolicn@centaronline.org  

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA