• 9. april 2015.
  • |  Beograd

Druga plenarna sednica Nacionalnog konventa o EU

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji obeležio godišnjicu rada na drugom plenarnom zasedanju u Narodnoj skupštini Republike Srbije

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji obeležio je godišnjicu rada u novom sastavu na plenarnom zasedanju u Narodnoj skupštini Republike Srbije. 

Koordinatori radnih grupa predstavili su rezultate rada u prethodnih godinu dana i najavili nove aktivnosti i planove. 

Najavljeno je i izdavanje Knjige preporuka Nacionalnog konventa o EU koja će objediniti sve inpute koje su radne grupe do sada upućivale nadležnim ministarstvima i državnim organima. 

Predstavnica Fondacije Centar za demokratiju Bojana Ružić predstavila je dosadašnje rezultate rada, preporuke i zaključke Radne grupe XVII i najavila buduće aktivnosti. 

Fondacija Centar za demokratiju u okviru Nacionalnog konventa o EU koordinira Radnu grupu XVII za poglavlja 2 i 19 – o slobodi kretanja radnika, socijalnoj politici i zapošljavanju. 

Druga plenarna sednica Nacionalnog konventa o EU

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji saopštio je da organizacije civilnog društva predstavljaju snažnu i stručnu podršku Vladi Srbije u naporima da prva pregovaračka poglavlja budu otvorena u narednim mesecima, i izneo spremnost za uključivanje u rad budućeg pregovaračkog tima. 

Organizacije civilnog društva okupljene u Nacionalnom konventu saglasne su da je za proces evropskih integracija Srbije neophodno uspostaviti sistem planiranja, konsultacija i informisanja javnosti koji će na najbolji način upotrebiti sve prednosti i instrumente, finansijske i tehničke, kojima Evropska unija podržava reforme u zemljama kandidatima. 

Istovremeno, neophodno je da građani Srbije znaju ko u njihovo ime pregovara u Briselu, kako se formulišu pregovaračke pozicije i da li se na najbolji način koordiniraju različite politike koje su predmet pregovora sa EU. 

Samo otvoren i svakome razumljiv proces evropske integracije Srbije i pregovaranja obezbeđuje razumevanje i podršku građana u sprovođenju reformi i ispunjavanju obaveza koje se u pregovorima sa EU preuzimaju u njihovo ime. 

Ukoliko je zaista želja da evropska integracija Srbije postane briga, svojina i odgovornost čitavog društva, i za to se obezbedi puna podrška i legitimitet procesa, potrebno je omogućiti uključivanje čitavog društva u taj proces, smatraju organizacije okupljenje u Konventu. 

Upravo zato je osnovan Nacionalni konvent o EU koji će i u nastupajućoj fazi pregovora biti konstruktivan partner Vladi i zalagati se za ubrzanje procesa pregovora, dosledno sprovođenje reformi i izgradnju Srbije stabilnih institucija i jake privrede, koja će kao takva postati 29. članica EU. 

Druga plenarna sednica Nacionalnog konventa o EU

Nacionalni konvent o EU koji okuplja više od 570 članova u 19 radnih grupa, prati pregovore Srbije sa Unijom u svih 35 pregovaračkih poglavlja. 

Radne grupe čine eminentni stručnjaci, predstavnici nevladinih organizacija, privrede, sindikata, strukovnih udruženja, instituta i fakulteta, kao i lokalnih samouprava i medija. 

Za godinu dana rada radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji sačinile su niz preporuka za poboljšanje procesa pregovora koje su upućene Vladi Srbije. 

U narednoj fazi procesa integracije Srbije – pregovaranju po poglavljima, Nacionalni konvent o EU delovaće kao deo formalne procedure razmatranja predloga pregovaračkih pozicija u Narodnoj skupštini i nastaviće da daje preporuke i stručna mišljenja Vladinim organima i telima uključenim u proces pregovora sa EU. 

Povodom godišnjice rada Nacionalnog konventa o EU održana je druga plenarna sednica Konventa na kojoj je ocenjeno da saradnja civilnog društva i države u pitanjima pregovora može biti još intenzivnija, što može značiti i uključivanje Nacionalnog konventa u rad budućeg Pregovaračkog tima. 

Druga plenarna sednica Nacionalnog konventa o EU

Fondacija Centar za demokratiju od 2006. godine sprovodi projekte iz oblasti ekonomskog i socijalnog razvoja, sa posebnim fokusom na radna prava, te nam je povereno da u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koordiniramo Radnu grupu XVII koja prati poglavlja 2 – Slobodno kretanje radnika i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje. 

Izvor: NKEU, FoNet, Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA