• 15. maj 2015.
  • |  Beograd

Nova debata: Tradicija i geopolitički položaj kao determinante politike u Srbiji

Nova debata u okviru projekta Demokratski politički forum na temu: "Tradicija i geopolitički položaj kao determinante politike u Srbiji"...

Fondacija Centar za demokratiju i Fridrih Ebert Fondacija u okviru projekta Demokratski politički forum organizuju debatu na temu "Tradicija i geopolitički položaj kao determinante politike u Srbiji"

Geopolitički položaj pojedinih zemalja u prošlosti je igrao veliku ulogu u njihovoj sudbini. Razvojem tehnike prostor je postajao sve manja prepreka, do skoro zanemarljivih vrednosti s obzirom na raketna i druga oružja. Ali i dalje geopolitički položaj ima određenog udela u političkoj sudbini mnogih zemalja. 

Uporedo sa tim, nečija tradicija utiče na politička opredeljenja i sudbinu mnogih zemalja – zavisno od njenog uticaja. Ali dok se geopolitički položaj ne može lako menjati, u svakoj zemlji deluju i bore se različite tradicije, u Srbiji pre svega svetovne i klerikalne – i od izbora ili prevlasti jedne tradicije zavise i političke odluke. 

Sve ovo želimo da problematizujemo u debati koju smatramo najpodesnijim načinom za donošenje valjanih demokratskih odluka. 

Uvodnu reč na debati daće predsednik Fondacije Centar za demokratiju prof. dr Dragoljub Mićunović i istoričar dr Predrag Marković.

Pored uvodničara na debati će diskutovati i narodni poslanici Dragan Šutanovac i Nataša Vučković, bivši ambasador u SAD Ivan Vujačić, bivša ambasadorka u Ruskoj Federaciji Jelica Kurjak, bivši ambasador u Turskoj, Rumuniji, Siriji i Jordanu Zoran Popović, profesori Beogradskog univerziteta Slobodan Marković, Dragan Đuričin, Zoran Stojiljković, Vukašin Pavlović, sociološkinja Vesna Pešić i drugi.

Debata će biti održana u petak, 15. maja 2015. godine od 11 do 14 časova u sali Narodne banke Srbije, Nemanjina 17 (ulaz iz ulice Svetozara Markovića, II sprat).

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA