• 22. maj 2015.

Poziv za dodelu finansijskih sredstava u okviru projekta "Zaustavimo političko zapošljavanje"

Poziv za prijavu nacrta projekata koji se odnose na osnaživanje OCD za nadzor, zaštitu i zagovaranje u oblasti korupcije prilikom zapošljavanja

Poziv za dodelu finansijskih sredstava u okviru projekta 
"KA VEĆOJ TRANSPARENTNOSTI I JASNIM KRITERIJUMIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE U JAVNOM SEKTORU – ZAUSTAVIMO POLITIČKO ZAPOŠLJAVANJE" 

Projekat "Ka većoj transparentnosti i jasnim kriterijumima za zapošljavanje u javnom sektoru – Zaustavimo političko zapošljavanje" ima za cilj da doprinese borbi protiv korupcije kroz zagovaranje za vladavinu prava i za transparentnost u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru i javnim kompanijama. Organizacije civilnog društva potrebno je podstaći i osnažiti kako bi bile u mogućnosti da doprinesu borbi protiv korupcije. One mogu biti uspešne u informisanju građana o njihovim pravima, praćenju rada lokalnih vlasti kao i lokalnih ogranaka različitih institucija. 

U nameri da podržimo do 5 lokalnih organizacija civilnog društva (OCD) i uključimo ih u Projekat, objavljujemo Poziv za prijavu nacrta projekata koji se odnose na osnaživanje OCD za nadzor, zaštitu i zagovaranje u oblasti korupcije prilikom zapošljavanja. 

Poziv ima za cilj: 

  • Izgradnju kapaciteta lokalnih organizacija za sprovođenje aktivnosti u cilju borbe protiv korupcije i razvoj anti-koruptivne kulture u lokalnim zajednicama kroz dodelu finansijskih sredstava za do 5 OCD u visini do 5.000,00 EUR (u dinarskoj protivvrednosti). 

Podrška lokalnim OCD će se odvijati kroz: 

  • novčanu podršku za realizaciju projekata, 
  • trening za podizanje kapaciteta izabranih organizacija kroz prenošenje znanja i iskustava i razvoj njihovih ideja za lokalne aktivnosti. 

Rok za konkurisanje: 

15. jun 2015. godine (do ponoći) 

Visina donacije: 

Ukupna sredstva za realizaciju ovog programa iznose 20.000,00 EUR, a biće finansijski podržano do 5 OCD, svaka u iznosu od 3.000 do 5.000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti). 

Kako konkurisati za program: 

Poziv za prijavljivanje (preuzeti)
Prijavni formular (preuzeti)
Formular za bužet projekta (preuzeti)

Procedura dodela donacija se odvija u više faza: 

1. U prvoj fazi nezavisan evaluacioni tim izabraće najbolje nacrta projekata. 
2. U drugoj fazi biće održan jednodnevni trening. 
3. Treća faza podrazumeva razvoj nacrta u finalni predlog.
4. Četvrta faza: Odobravanje finalnih predloga projekta i potpisivanje ugovora o donaciji. 

Projekat sprovodimo u partnerstvu sa Beogradskim Centrom za ljudska prava i Inicijativom za lokalni razvoj iz Kraljeva. 

http://www.europa.rs/
Projekat finansira Evropska unija u okviru projekta "Podrška civilnom društvu"

Pogledajte Najčešće postavljana pitanja na konkursu.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA