• 10. juni 2015.

Najčešće postavljana pitanja na konkursu za dodelu finansijskih sredstava u okviru projekta "Zaustavimo političko zapošljavanje"

  • Da li u ljudske resurse ulaze i honorari? 

Da, honorari spadaju u ljudske resurse i ta budžetska linija ne bi trebalo da prelazi više od 30% ukupnog budžeta projekta. 

  • Bili smo korisnici EU sredstava kroz program regrantiranja u iznosu od 7.000 EUR, da li nas to sprečava da se prijavimo za dodelu sredstava u okviru vašeg poziva? To nam je ujedno i jedini prihod u prošloj godini. 

Aplikanti mogu biti samo organizacije civilnog društva koje do sada nisu dobijale sredstva iz fondova i programa EU. Ovaj uslov se odnosi na sredstva dobijena direktno ili kroz partnerstvo na projektu. 

  • Koliko strana najviše može da ima koncept papir? 

Nemamo ograničenje za ukupan broj strana, važno je da se poštuju postavljena ograničenja gde je to naznačeno. 

  • Da li je partnerstvo moguće? I da li se to percepira kao prednost? 

Zbog ograničenog obima sredstava formalna partnerstva nisu predviđena, saradnja sa drugim organizacijama u cilju ispunjenja programskih ciljeva je moguća. 

  • Može li organizacija iz NS da aplicira za projekat koji bi se realizovao u susednim, manjim opštinama (u partnerstvu sa drugim organizacijama)? 

Nema ograničenja kad je u pitanju realizacija aktivnosti u različitim sredinama. 

Pogledajte Poziv za dodelu finansijskih sredstava u okviru projekta "Zaustavimo političko zapošljavanje"

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA