• 23. juni 2015.

Kampanja "Podržite vanzavodske sankcije u vašoj sredini"

Centar za demokratiju započinje kampanju "Podržite vanzavodske sankcije u vašoj sredini", tokom koje će promovisati primenu alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde

Fondacija Centar za demokratiju započinje kampanju "Podržite vanzavodske sankcije u vašoj sredini", tokom koje će se nizom aktivnosti promovisati primena alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde. 

Tokom kampanje koja će biti realizovana u junu mesecu, biće organizovane ulične akcije u Leskovcu, Zrenjaninu, Nišu i Kragujevcu, na kojima će građani moći da se informišu o tome šta su alternativne krivične sankcije i mere restorativne pravde, koliko njihova primena može da unapredi lokalnu zajednicu, popričaju sa aktivistima na licu mesta i dobiju sve potrebne informacije. 

Raspored akcija je:

  • 18.06. – Leskovac, 11-13 časova, Bulevar oslobođenja (između robne i modne kuće) 
  • 19.06. – Zrenjanin, 11-13 časova, ulica Aleksandra I Karađorđevića 
  • 23.06. – Niš, 11-13 časova, ispred TC Kalča 
  • 24.06. – Kragujevac, 11-13 časova, pešačka zona 

Kampanja "Podržite vanzavodske sankcije u vašoj sredini" se organizuje u okviru projekta "Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde" koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju u partnerstvu sa Viktimološkim društvom Srbije

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji Projekat finansira Evropska unija kroz program "Evropski instrumenti za demokratiju i ljudska prava".  

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA