• 8. maj 2015.
  • |  Tirana

Preporuke za kreiranje radnih mesta i prosperitet zemalja zapadnog Balkana

Fondacija Centar za demokratiju učestvovala je na skupu "Kreiranje radnih mesta i prosperitet" održanom u Tirani

Radionica "Kreiranje radnih mesta i prosperitet", na kojoj su bili okupljeni predstavnici civilnog društva iz zemalja zapadnog Balkana, održana je od 6. do 8. maja 2015. u Tirani. 

Na poziv Fondacije Friedrich Ebert, Fondacija Centar za demokratiju učestvovala je na ovom skupu koji je imao za cilj pružanje podrške tzv. "Berlinskom procesu", u sklopu kojeg se na međunarodnom nivou vrši dijalog o integrisanju zapadnog Balkana u Evropsku uniju i drugim povezanim pitanjima. 

Predstavnici i predstavnice civilnog sektora iz zemalja učesnica (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Kosovo*) imali su priliku da usaglase i formulišu najvažnije poruke na temu stvaranja radnih mesta i prosperiteta na zapadnom Balkanu koje će biti prenesene najvišim državnim predstavnicima iz navedenih zemalja, ali i Nemačke, Austrije i drugih zemalja na ovogodišnjem samitu u Beču. Jedinstven dokument koji će obuhvatiti najvažnije poruke sa ovog događaja biće finaliziran do kraja juna. 

Međunarodni samit u Beču zakazan je za 27. avgust 2015, dok se u 2016. godini očekuje samit u Parizu. Fondacija Centar za demokratiju učestvovaće u celokupnom procesu. 

*prema Rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 1244

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA