• 14. juli 2015.
  • |  Beograd

Održan sastanak Fondacije Centar za demokratiju i Direkcije za elektronsku upravu

Dogovoren nastavak saradnje i uključivanje Fondacije Centar za demokratiju u aktivnosti planiranja i implementacije projekta eInspekcije

Sastanak predstavnika Fondacije Centar za demokratiju sa direktorom Direkcije za elektronsku upravu Dušanom Stojanovićem održan je 14. jula 2015. u Beogradu. 

Na sastanku je bilo reči o projektu "Smanjenje rada na crno kroz umrežavanje institucija i transparentniji rad inspekcije rada" i informacionom sistemu za potrebe Inspektorata za rad (ISIR). 

Direktor Direkcije predstavio je projekat uspostavljanja sistema objedinjenog inspekcijskog nadzora eInspekcije

Budući da je zaključeno da su ova dva projekta komplementarna, dogovoren je nastavak saradnje između Direkcije za elektronsku upravu i Fondacije Centar za demokratiju, kroz razmenu analiza koje su nastale u okviru projekta "Smanjenje rada na crno kroz umrežavanje institucija i transparentniji rad inspekcije rada" i uključivanje FCD-a u aktivnosti planiranja i implementacije projekta eInspekcije koji sprovodi Direkcija. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA