• 17. juli 2015.

Konkurs za volontersku praksu

Za potrebe projekta Demokratski politički forum Centar za demokratiju raspisuje konkurs za volontersku praksu namenjenu studentima završnih godina studija i tek diplomiranim studentima

Fondacija Centar za demokratiju ohrabruje i pokreće građane na izgradnju demokratskog i solidarnog društva, unapređuje ekonomska, socijalna i kulturna prava i bori se za odgovorne i efikasne institucije kroz istraživanje, obrazovanje i javni dijalog. 

Projekat Demokratski politički forum kroz organizaciju javnih debata o društveno važnim pitanjima doprinosi unapređenju komunikacije između kreatora politike i građana. Ovaj projekat provociran je široko rasprostranjenim mišljenjem među demokratski orijentisanim aktivnim političarima, članovima univerzitetske zajednice i predstavnika NVO da u Srbiji nedostaje strateška politička debata, koja bi uključivala glavne aktere u društvu u definisanju i promovisanju društvenih vrednosti i koja bi tragala za najboljim praktičnim politikama u različitim oblastima u kojima se sprovode reforme. 

Za potrebe projekta Demokratski politički forum Fondacija raspisuje konkurs za volontersku praksu namenjenu studentima završnih godina studija i tek diplomiranim studentima. Tokom sprovođenja prakse volonter/ka će imati priliku da stekne veštine i znanja planiranja, primene i izveštavanja kao delovima projektnog ciklusa. 

Zaduženja na praksi biće: 

  • Učešće u kreiranju projektnih aktivnosti 
  • Organizacija događaja 
  • Komunikacija sa zainteresovanim stranama 
  • Priprema materijala i press sadržaja 

Naš idealan kandidat/kinja: 

  • Student završnih godina studija/diplomci fakulteta društveno-humanističkih nauka 
  • Članstvo ili angažovanost u omladinskim, studentskim ili drugim organizacijama 
  • Korisnik MS Office paketa i Interneta 
  • Dobro znanje engleskog jezika 
  • Komunikativan i spreman na timski rad 
  • Preduzimljiv, odgovoran i posvećen 

Predviđen obim angažovanosti: 20 sati nedeljno 

Početak stažiranja: 15. septembar 2015. 

Trajanje stažiranja: 3 meseca 

CV i motivaciono pismo slati na e-mail adresu info@centaronline.org do 25. avgusta 2015. 

Razgovor će biti obavljen sa užim krugom kandidata. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA