• 25. septembar 2015.
  • |  Beograd

Održan konsultativni sastanak o nacrtu publikacije Informacioni sistem za potrebe Inspektorata za rad

Informacioni sistem za potrebe Inspektorata za rad učinio bi značajno efikasnijim i olakšao rad inspektora rada, ali i zaposlenih u drugim institucijama

Konsultativni sastanak na kome se razgovaralo o nacrtu publikacije "Informacioni sistem za potrebe Inspektorata za rad" održan je u hotelu Palas u Beogradu. 

Sastanku su prisustvovali predstavnici Inspektorata za rad, Direkcije za elektronsku upravu, Tržišne inspekcije, Agencije za privredne registre, Nacionalne službe za zapošljavanje, Udruženja poslodavaca, USAID BEP programa, UGS Nezavisnost, Saveza samostalnih sindikata Srbije, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva / SIPRU, Međunarodne organizacije rada, Prekršajnog suda u Beogradu, Uprave za bezbednost i zdravlje na radu i Udruženja građana Zajedno zajedno. 

Predstavnici institucija i organizacija na sastanku su se složili da bi informacioni sistem za potrebe Inspektorata za rad, između ostalog, učinio značajno efikasnijim i olakšao rad inspektora rada, ali i zaposlenih u drugim institucijama koje bi bile povezane putem ovakvog sistema. 

Zaključci sa sastanka biće uključeni u finalnu verziju publikacije. 

Radna verzija publikacije Informacioni sistem za potrebe Inspektorata za rad nastala je u okviru projekta "Smanjenje rada na crno kroz umrežavanje institucija i transparentniji rad inspekcije rada", koji je deo trogodišnjih aktivnosti usmerenih ka suzbijanju neformalne zaposlenosti i sive ekonomije podržanih od strane Solidar Suisse – Kancelarije u Srbiji u okviru programa Dostojanstven rad. 

Održan konsultativni sastanak o nacrtu publikacije 'Informacioni sistem za potrebe Inspektorata za rad'

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA